VÝBER správnych ľudí
NA KĽÚČOVÉ POZÍCIE

Dizajnujeme, vedieme a vyhodnocujeme výberové procesy na kľúčové pozície v spoločnosti. Každý výber je efektívny a precízne zameraný na požiadavky danej pozície. Spolu s vami vyberáme vhodné nástroje na zistenie osobného potenciálu a talentu jednotlivých členov tímu tak, aby zapadli do firemnej kultúry a napomohli k rozvoju spoločnosti.

ROZVOJ MANAŽÉROV
a TÍMOV

Objavujeme a rozvíjame potenciál ľudí na manažérskych a kľúčových pozíciách. Analyzujeme a zhodnocujeme ich silné a rozvojové oblasti, navrhujeme ich ďalší možný rozvoj tak, aby boli efektívnymi lídrami jednotlivých útvarov a tímy ako celky dokázali napĺňať svoje ciele.

Tvorba firemnej
kultúry

Zanalyzujeme aktuálny stav, navrhneme potrebné kroky a podporíme zmenu v spoločnosti, aby hodnoty firmy boli v súlade s osobnými hodnotami zamestnancov. To je predpokladom toho, aby zamestnanci chápali a podporovali firemné ciele a uvedomovali si svoj individuálny prínos, aj prínos kolegov. Zároveň, aby boli hrdí na svoju prácu a dosiahnuté výsledky. Každý zo zamestnancov by si mal uvedomiť, že je spolutvorcom úspechu firmy, a preto by aj mal podporovať zmeny.

Sebapoznávanie

.

 

Formou individuálnych koučingov vám umožňujeme rozvíjať váš vlastný potenciál a talent. Na základe presných diagnostík vieme identifikovať typ vašej osobnosti, silné a rozvojové oblasti a pracovať tak spolu s vami na vašom ďalšom rozvoji. A to nielen v pracovnej oblasti, ale aj v súkromnej sfére.