ADVANCA Myšlienka XXII.

ADVANCA Myšlienka

ADVANCA Myšlienka :

„Čo počujem, zabudnem. Čo vidím, si zapamätám. Čo si vyskúšam, tomu porozumiem.“
Konfucius – filozof

ADVANCA Myšlienka :

Konfucius je považovaný za prvého čínskeho filozofa. Základnou cnosťou je pre neho humanita (žen). Vo svojej filozofii sa prikláňal k človeku a k praktickému životu. Ľudí posmeľoval, aby sa zapájali do verejného života. Nikdy nevytvoril ucelený filozofický systém. Jeho učenie je súhrn zásad a princípov, pričom kládol dôraz na morálku, korektnosť, úprimnosť a spravodlivosť. Počas svojho života zastával aj pozíciu ministra spravodlivosti. Jeho záujem bol spätý najmä s politickou filozofiou a etikou rodinného a osobného života. Svojim pôsobením ovplyvnil myslenie a život Východnej Ázie.

Všetky články na tému ADVANCA Myšlienka nájdete v sekcií BLOG 

 

Tipy a metódy pre každého z nás ako si v živote a v práci poradiť a byť efektívnejším ponúka majiteľka spoločnosti ADVANCA a psychologička Aneta Vančová v knihe Manuál (ne)manažéra, ktorá je dostupná v sekcii KNIHA.

 

ADVANCA - fly to development

Autor