ADVANCA Myšlienka XXXV.

ADVANCA Myšlienka

ADVANCA Myšlienka :

„Skončí každý deň a buď s tým uzrozumený. Urobil si, čo si mal, bezpochyby sa našli aj nejaké chyby a omyly, zabudni na ne tak skoro, ako len môžeš.“
Ralph Waldo Emerson – filozof , spisovateľ

 

ADVANCA Myšlienka :

Narodil sa a žil v Amerike v rokoch 1803 – 1882. Považoval sa „za nekonečného hľadača nemajúci nijakú minulosť za sebou“. Bojoval proti filozofickým školám a systémom. Bol proti pragmatizmu a materializmu. Zaoberal sa nemeckým idealizmom, s ktorým oboznámil Severnú Ameriku.

 

Všetky články na tému Myšlienka týždňa, nájdete v sekcií BLOG.  

 

Tipy a metódy pre každého z nás ako si v živote a v práci poradiť a byť efektívnejším ponúka majiteľka spoločnosti ADVANCA a psychologička Aneta Vančová kniha Manuál (ne)manažéra dostupná v sekcii KNIHA.

ADVANCA kontakty

Autor