Ako reagujeme na emócie iných?

ADVANCA Inšpiratívne čítanie. Emócie

Vianočné obdobie so sebou prináša príjemný závan emócií a porozumenia. Ľudia sa snažia byť empatickejší najmä k svojim blízkym. Aj kolegovia sú akísi milší. No Vianoce nie sú každý deň a Vás, občas počas bežných dní, prepadne pocit, že nikto nechápe Vaše emócie, či nerozumie Vašim pocitom.

Chyba však nemusí byť na Vašej strane! Každý človek má v sebe mechanizmus, ktorý prebieha v dvoch fázach a to rozpoznávanie emócie a následné reagovanie na túto emóciu.  Každý tento mechanizmus  využíva v inej miere. Takže ak sa Vám zdá, že sa niekto nevie vcítiť do Vašich pocitov, môže to byť preto, že jeho empatia sa nachádza v inom, resp. nižšom pásme ako tá Vaša.

Kvantitatívne  Baron – Cohen (2014) rozlišuje štyri stupne empatie – nízka, stredná, nadpriemerná, veľmi vysoká. Kvalitatívne popísanie empatie je v siedmich pásmach.

Úroveň 0: jednotlivec nemá žiadnu empatiu – absencia emócií.  Tento typ človeka je schopný trestných činov bez pocitu viny. Existuje pozitívna (patria tam jednotlivci s autizmom – majú morálny svet, nesprávajú sa kruto) a negatívna (patria tam psychiatrické poruchy osobnosti – psychopatická, narcistická, hraničná).
Úroveň 1: jednotlivci sú schopní ublížiť svojmu okoliu, no zároveň sú schopní do istej miery reflektovať svoje činy a prejaviť emócie vo forme ľútosti.
Úroveň 2:  jednotlivci dokážu zabrániť fyzickej agresii, no nevedia úplne ovládať svoje emócie, môžu kričať, urážať druhých. Nevedia vnímať ostatných.
Úroveň 3: jednotlivci si uvedomujú svoj nedostatok empatie, často sa ľuďom vyhýbajú, nie sú zruční v sociálnej interakcii.
Úroveň 4: jednotlivci, ktorí nerozprávajú o svojich pocitoch a emóciách.  Ich priateľstvá sú založené na spoločných záujmoch, aktivitách.
Úroveň 5: jednotlivci sa zaujímajú o emócie iných, čo iní robia, sú pozorní v interakcii. Vedia zachytiť informácie v komunikácii bez toho, aby sa priamo pýtali. Často tu nachádzame skôr ženy ako mužov.
Úroveň 6: jednotlivci opúšťajúci svoje záujmy, aby mohli podporiť ostatných. Extrémne pozitívna empatia vedie k úvahe, či jednotlivec príliš zameraný na iných môže až zanedbať sám seba a svoje emócie a potreby.

Napriek tomu, že nie každý z nás oplýva rovnakou schopnosťou vcítiť sa  do iných, cení sa aj snaha pochopiť emócie toho druhého a nielen vo vianočnom období.

Ste zvedaví, v ktorom pásme sa nachádza Vaša empatia? Zistite to prostredníctvom krátkeho dotazníka, ktorý Vám radi poskytneme.

—————————————————–

Viac o spomínanej koncepcii empatie sa dozviete:

Baron-Cohen, S. (2014). Věda zla. Brno: Emitos.

 

Viac článkov na tútu tému nájdete na našom webe k sekcií BLOG.

Autor