Atmosféra v pracovnej skupine.

ADVANCA Inšpiratívne čítanie Atmosféra v pracovnej skupine

Väčšina ľudí vyhľadáva príjemné pracovné prostredie, kde sa ľudia navzájom rešpektujú, tolerujú, každý zamestnanec má svoj priestor na prácu a realizáciu svojich plánov. Zároveň ako skupina dosahuje potrebné výsledky. Toto všetko a ešte aj viac v sebe zahŕňa sociálna atmosféra, ktorú vytvárajú ľudia ako i podmienky v skupine. Atmosféra v pracovnej skupine.

Na pracovnú skupinu je možné nazerať z dvoch hľadísk: z hľadiska medziľudských vzťahov a z hľadiska dosahovania výkonu, ktoré vytvárajú sociálnu atmosféru skupiny, t.j. pracovné prostredie, v ktorom človek trávi väčšinu svojho života. Existuje desať oblastí, ktoré zastrešujú tieto dva aspekty pracovnej skupiny. Čo i len jedna z týchto oblastí je vnímaná negatívne u členov skupiny, nastáva naštrbenie atmosféry v skupine a je potrebné začať konať. Ktorá z oblastí je to, môžete zistiť krátkym dotazníkom sociálnej atmosféry v skupine, ktorý Vám zašleme emailom.

Jedná sa o zmapovanie aktuálnej situácie v skupine, resp. spoločnosti. Možné je opakovanie administrácie dotazníka po istom čase, či došlo k zmene. Dotazník spĺňa všetky potrebné psychometrické vlastnosti psychologického testovania. Rýchlo – prehľadne – efektívne.

 

Atmosféra v pracovnej skupine

Táto koncepcia vznikla po dlhoročnom, až možno povedať celoživotnom bádaní a skúmaní skupín a správania ich členov. Autorom je prof. Kollárik, uznávaný psychológ v česko-slovenských kruh a blízkych európskych krajinách, najmä nemecky hovoriacich. Koncepcia pozostáva z troch rovín – celková sociálna atmosféra, faktory a dimenzie. Informácie k jednotlivým faktorom a dimenziám s prepojením na štúdie Vám prinesieme postupne v ďalších článkoch.

Existuje päť typov skupín na základe preferencie výkon vs. vzťahy (kombinácia emocionálno-sociálneho a činnostno-morálneho faktora). Viac v článku: Päť typov skupín podľa sociálnej atmosféry v skupine aj s krátkymi odporúčaniami ako s jednotlivými typmi skupín pracovať, ktorý uverejníme čoskoro.

—————————————

Viac sa o sociálnej atmosféry v skupine môžete dočítať:
Kollárik, T. (2011). Sociálna psychológia + psychológia práce = sociálna psychológia práce? Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.
Kollárik, T. a kol. (2008). Sociálna psychológia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

Všetky články nájdete v sekcií BLOG .

Autor