Sociálna identita jednotlivca pracovnej skupiny

ADVANCA Inšpiratívne čítanie. Sociálna identita.

Aj vy si dávate v rámci svojej profesie novoročné predsavzatia? Ako správny „leader“ možno uvažujete, ako zlepšiť pracovný výkon tímu. Vedenie pracovnej skupiny, ktorú tvoria jednotlivci, pričom každý z nich je jedinečný, je náročné. Zvlášť, ak ju chcete aj motivovať. Musíte si však uvedomiť dôležitú skutočnosť, ktorá sa týka pracovnej skupiny. A to, že ju tvoria práve jednotlivci.

Múdra kniha hovorí, že:

„ Efektívnosť sa prejavuje vtedy, keď je súlad atmosféry organizácie pretavujúcej sa do správania manažmentu, ktoré je zamerané na sebarealizáciu a osobný rast.“

A má pravdu. V minulom storočí bola zistená zo strany psychológov zaujímavá skutočnosť. Jednotlivec, ktorý je identifikovaný  a má pocit skutočného pozitívneho začlenenia do skupiny, vykazuje spokojnosť a teda jeho práca je oveľa efektívnejšia.

 

Sociálna identita

Výskumníci zaoberajúci sa práve sociálnou identitou v skupine vyskytujúcou sa v organizácii, zistili niekoľko zaujímavostí, ktoré ovplyvňujú správanie a motiváciu zamestnancov. Tie pomôžu spoločnosti pri tvorbe stratégie, pri budovaní tímov alebo výbere nových zamestnancov. Poďte sa inšpirovať niekoľkými z nich.

a) atraktívnosť skupiny – BYŤ INÍ! Jednotlivec sa skôr identifikuje so skupinou, ktorá sa viac odlišuje od ostatných, čiže vymyslieť odlišnosť od ostatných skupín.

b) veľkosť skupiny – MENEJ JE VIAC! Jednotlivec sa skôr identifikuje s menšou skupinou (pracovný tím) ako veľkou (celá organizácia), čiže nech nejde kvantita na úkor kvality a začať od pracovných skupín smerom hore.

c) úspešnosť skupiny – POZERAŤ DO BUDÚCNA! Jednotlivec sa skôr identifikuje so skupinou v prípade jej neúspechu, keď vníma, že vonkajšie (vývoj trhu) a/alebo vnútorné vplyvy (riadenie ľudských zdrojov) v budúcnosti zabezpečia úspech.

d) hrozba z vonku – NEBÁŤ SA ÍSŤ DO RIZIKA A PREJAVIŤ SA! Jednotlivec sa skôr identifikuje so skupinou, ktorá je úspešná, ak je táto úspešnosť ohrozená zvonku.

e) zmena – BYŤ OTVORENÝ ZMENÁM! BYŤ DYNAMICKÝ! Jednotlivec sa skôr identifikuje so skupinou, ak podstata situácie si vyžaduje identifikáciu so skupinou (zmena vedúceho) a tak bude dosahovať spoločné ciele po dlhší čas.

f) záujem o skupinu – SÚLAD MEDZI SKUPINOVÝMI A INDIVIDUÁLNYMI CIEĽMI! Jednotlivec sa menej identifikuje so skupinou, ak ho situácia vedie k odchodu z tímu (zmena pracovného oddelenia). Skupina a jej ciele ho začnú zaujímať až, keď mu prinesú zisk.

Zistite, či exituje súlad vo Vašej spoločnosti, napíšte nám a dosiahnite lepšie výsledky vďaka správnemu použitiu Vašich zdrojov pre spoločnosť a zamestnancov a nemíňajte zdroje zbytočne.
———————————————–

Viac o motivácii a identite jednotlivca v skupine sa dočítate:

Donnelly, J. H., Gibson, J. L., & Ivancevich, J.M. (1997). Management. Praha: Grada Publishing.
Ellemers, N., Gilder, D.D., & Haslam, S.A. (2004). Motivating individuals and groups at work: A social identity perspective on leadership and group performance. Academy of management review, 29(3), 459-478.
Hogan, R., Hogan, J., & Warrenfeltz, R. (2007). The Hogan Guide. Tulsa: Hogan Press.
Kollárik, T. (2010). Sociálna psychológia práce. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.
Kreitner, R., & Kinicki, R. (1998). Organizational Behaviour. McGraw-Hill.

Autor