ADVANCA Myšlienka V.

ADVANCA myšlienka

ADVANCA Myšlienka :

Epiktétos sa radí medzi gréckych filozofov na začiatok nášho letopočtu. Bol predstaviteľom stoicizmu. Veril, že podstatu treba hľadať v obyčajných veciach.

Nie nad tým človekom treba plakať, ktorý sa narodil alebo zomrel, ale nad tým, ktorý zaživa stratil svoju ľudskosť.“

Epiktétos – filozof

Až keď tú človek nájde, pochopí skutočné hodnoty. Je teda potrebné sa zamerať na poznanie bezmocnosti vecí, ktoré nemá človek v moci. Základ je v jednoduchosti a skromnosti.

 

Všetky články na tému ADVANCA myšlienka nájdete v sekcií BLOG .

 

Tipy a metódy pre každého z nás ako si v živote a v práci poradiť a byť efektívnejším nájdete v knihe MANUÁL (NE)MANAŽÉRA.

 

Epiktétos alebo Epiktetos

(po gr.Ἐπίκτητος – Epiktétos; * 55Hierapolis vo Frýgii – † pravdepodobne 135Nikopolis v Épeire) bol grécky filozof, predstaviteľ mladšieho stoicizmu.

V Epiktetovom učení vystupujú do popredia kynické prvky. Človek sa má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí, ktoré nie sú v jeho moci. Pochopenie pravej hodnoty vecí vedie k poznaniu, že vo svete sa odohráva vôľa božia a že sa teda nič lepšieho nemôže diať. Nespokojnosť s osudom je vzbura proti božej prozreteľnosti.

Dielo

Epiktetos nebol literárne činný, jeho myšlienky zaznamenal Arrianos z Nikomédie v týchto dielach:

  • Diatribai Epiktetú (Rozpravy Epiktetove)
  • Encheiridion Epiktetú (Rukoväť Epiktotova)
  • Homiliai (Rozhovory) (nezachovali sa)

Autor