„Aká je tá Vaša skupina?“ Päť typov skupín podľa sociálnej atmosféry

ADVANCA Inšpiratívne čítanie. Aká je tá Vaša skupina?

Ak je skupina súdržná, členovia skupiny k sebe prechovávajú istú náklonnosť, sympatiu a identifikujú sa so skupinou. Čo sa pretaví do ich správania a vytrvajú ako členovia skupiny. Na tomto základe sa budujú a rozvíjajú pracovné skupiny.

U malých skupín je súdržnosť vyššia. Skupiny s vysokou súdržnosťou sú charakteristické: častou interakciou medzi členmi skupiny, členovia skupiny vnímajú skupinu ako dôležitú, členovia skupiny sa podieľajú na spoločných cieľoch a výsledkoch, kde sú si členovia skupiny podobní v dôležitých hľadiskách. Na základe kombinácie dvoch faktorov sociálnej atmosféry sa rozlišuje päť typov skupín.

Sociálna atmosféra je „sociálne ovzdušie v skupine, vyjadrujúce úroveň a kvalitu života v skupine, vytvorené kvalitou sociálnych vzťahov a činnosti, ktoré sa v nej vykonávajú“

– Kollárik, uznávaný profesor a tvorca koncepcie sociálnej atmosféry

Viac sa môžete o tomto skupinovom fenoméne dočítať v predchádzajúcom „Čo tvorí pracovné prostredie?“.

1. Nejedná sa o skupinu v pravom slova zmysle. Nie sú v nej vytvorené vzťahy a skupine chýba smerovanie. Potrebné začať so skupinou pracovať od samotných základov.

2. Skupina s dobre rozvinutými osobnostnými vzťahmi, no bez vhodného smerovania. Často skupina existuje na základe spoločných sympatií, rovnakých hodnôt, záľubách (t.j. mimopracovných prvkoch). Dôležité učiť skupinu stanovovať a pracovať na spoločných cieľoch.

3. Skupina silno zameraná na splnenie úloh a dosahovanie výkonu. Členom skupiny chýbajú užšie kontakty, čím trpí pracovná atmosféra, ktorá pôsobí chladno. Okolím nemusia byť vnímaná pozitívne. Učiť skupinu viac súdržnosti a vniesť prvky neformálnosti.

4. Ideálna skupina, v ktorej je vyváženosť vzťahov a dosahovanie výkonu. Skupina, ktorej každý by chcel byť súčasťou. Stav, o ktorých by sa mal snažiť každý člen a vedúci.

5. Priemerná skupina vo vzťahoch medzi členmi ako aj orientáciou na ciele. Hovorí sa je „neutrálna“. Často sú to skupiny, ktoré si ovplyvnené aktuálnymi situáciami v zamestnaní. Správanie členov skupiny sa odvíja od dominantnosti jednotlivých vplyvov. Dôležité zistiť a riešiť zdroj „priemernosti“.

Ak zistíte, s akou skupinou pracujete, viete presne zacieliť vzdelávanie ľudí na konkrétnu oblasť a nastaviť procesy ako s danou skupinou a ich členmi pracovať tak, aby dosiahli úroveň 4, tj. aby sa stali skupinou, ktorá má vyvážené medziľudské vzťahy a zároveň je orientovaná na dosahovanie výsledkov. Nástrojov je veľa, pomôžeme vám vybrať tie najvhodnejšie pre vaše potreby a potreby skupiny.

Aká je tá Vaša skupina?

Zistiť ako je na tom práve tá vaša skupina, nepotrvá ani 10 minút. Stačí vyplniť krátky dotazník od členov skupiny, ktorý Vám radi poskytneme. A ďalšie spracovanie údajov nechajte už na nás.

V ďalších článkoch si rozoberieme ako vplývajú jednotlivé faktory a dimenzie (ako napr. komunikácia, spolupráca,  vedenie a pod.) na chod skupiny s prepojením na štúdie.

—————————————

Viac o sociálnej atmosféry sa dočítate:
Dvorská, B. (2014). Porovnanie vybraných psychologických ukazovateľov súkromnej
a verejnoprávnej vysokej školy. Rigorózna práca. Bratislava: Paneurópska vysoká škola.
Kollárik, T. (2011). Sociálna psychológia + psychológia práce = sociálna psychológia práce? Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

Všetky články nájdete v sekcií BLOG .

Autor