ADVANCA Myšlienka XXX.

ADVANCA Myšlienka

ADVANCA Myšlienka :

 

„Múdrosť sa podobá potešeniu z kúpania, ľudskosť sa podobá potešeniu z putovania. Múdrosť očisťuje, ľudskosť posilňuje. Múdrosť plodí radosť, ľudskosť – dlhovekosť.“ Konfucius – filozof

 

ADVANCA Myšlienka : 

Konfucius je považovaný za prvého čínskeho filozofa. Základnou cnosťou je pre neho humanita (žen). Vo svojej filozofii sa prikláňal k človeku a k praktickému životu. Ľudí posmeľoval, aby sa zapájali do verejného života. Nikdy nevytvoril ucelený filozofický systém. Jeho učenie je súhrn zásad a princípov, pričom kládol dôraz na morálku, korektnosť, úprimnosť a spravodlivosť. Počas svojho života zastával aj pozíciu ministra spravodlivosti. Jeho záujem bol spätí najmä s politickou filozofiou a etikou rodinného a osobného života. Svojim pôsobením ovplyvnil myslenie a život Východnej Ázie.  

Všetky články na tému Myšlienka týždňa, nájdete v sekcií BLOG .

  Tipy a metódy pre každého z nás ako si v živote a v práci poradiť a byť efektívnejším ponúka majiteľka spoločnosti ADVANCA a psychologička Aneta Vančová kniha Manuál (ne)manažéra dostupná v sekcii KNIHA.

Autor