Je empatia vrodená či naučená?

ADVANCA Inšpiratívne čítanie. Empatia

Empatia je nezávislá na IQ jednotlivca a hovorí o schopnosti uvedomiť si mentálny stav iného človeka. Dlhodobé prežívanie zničujúcich emócií, ako je hnev, zlosť, pomsta a nenávisť, spôsobuje znižovanie empatie. Ak sa nepracuje na jej obnove, je ju možné úplne stratiť.

Už v 3.-5. roku života vedia deti navnímať druhého človeka. Empatickým sa človek stáva, keď v jednom okamihu má na zreteli seba aj druhého. Ako je to s ľuďmi v dospelosti?

 

„Empatia je schopnosť identifikovať, čo si niekto iný myslí alebo cíti, a schopnosť reagovať na myšlienky a pocity druhého človeka primeranou emóciou.“

– Baron-Cohen

Nie je trvalou vlastnosťou človeka a okolnosti ju zvyšujú alebo znižujú. Schopnosť empatie sa dá rozvíjať (napr. tréningmi na to zameranými a to aj vo vyššom veku). 90% emočných vyjadrení je neverbálnych, preto je empatia dôležitou zložkou sociálnej komunikácie.  Empatia sa dá naučiť a zvyšuje kvalitu milostného života, ktorá súvisí práve s neverbálnymi prejavmi správania sa.

Ďalšie články budú venované rozdielom v empatii medzi pohlavím a empatickej komunikácii a jej prejavoch v správaní. Zistite dovtedy svoju vlastnú mieru empatie vyplnením krátkeho dotazníka, ktorý Vám radi poskytneme.

————————————-

Viac o pohľadoch  a výskumoch k empatii:
Baron-Cohen, S. (2014). Věda zla. Brno: Emitos.
Buda, B. (1994). Empatia. Nové Zámky: Psychoprof.

 

Všetky články nájdete v sekcií BLOG 

Autor