Empatická komunikácia a človek v nej

ADVANCA clovek

Človek sa počas kontaktu s druhými ľuďmi musí naučiť vedieť spracovať kritiku, požiadať o láskavosť, počúvať druhých, no zároveň vedieť urobiť kompromis – byť proste asertívnym človekom, ktorý vytvára príjemné prostredie. A to všetko je empatické správanie. Komunikácia teda nemôže byť bez empatie. 

 

„Empatia je schopnosť identifikovať, čo si niekto iný myslí alebo cíti, a schopnosť reagovať na myšlienky a pocity druhého človeka primeranou emóciou.“ — Baron-Cohen

Čím viac empatickí ľudia sú, tým môže byť komunikácia kratšia. Empatickí ľudia totiž dokážu navnímať druhého človeka verbálne, aj neverbálne a tak sa rýchlejšie pochopiť a porozumieť. Empatia je najmä neustále spracovávanie neverbálnych signálov.

Ľudia s vysoko rozvinutou empatiou bývajú vnútorne stabilní, majú dobrú úroveň sebapoznania, majú pozitívny a akceptujúci postoj k iným ľuďom. Empatia teda vysoko koreluje s osobnou zrelosťou a vnútornou stabilitou, pretože počas empatického procesu vciťovania sa, si človek musí zachovať svoju identitu a nepreberať identitu druhého.

Všetci vieme, čo robiť, no nerobíme to. Vieme to zhrnúť pod výrok: „Ľahko sa hovorí, ťažko sa koná.“

 

Každý človek má v sebe mechanizmus, ktorý prebieha v dvoch fázach a to rozpoznávanie emócie a následné reagovanie na túto emóciu.  Každý tento mechanizmus  využíva v inej miere. – Baron-Cohen

 

Takže ak sa Vám zdá, že sa niekto nevie vcítiť do Vašich pocitov, môže to byť preto, že jeho empatia sa nachádza v inom, resp. nižšom pásme ako tá Vaša. Kvantitatívne  Baron – Cohen (2014) rozlišuje štyri stupne empatie – nízka, stredná, nadpriemerná, veľmi vysoká. Kvalitatívne popísanie empatie je v siedmich pásmach, ktoré nájde v článku s názvom Ako reagujeme na emócie?

Dovolili sme si ukázať Vám video z TEDx konferencie. Hovorí o empatii priamo tvorca konceptu empatie Baron-Cohen. Jeho prednáška je postavená na relevantných zdrojoch a štúdiách. Informácie od Barona-Cohena sú vedecky podložené a podáva ich zrozumiteľným spôsobom so zameraním do praxe, bežného života.

 

Všetky články nájdete v sekcií BLOG . 

 

Tipy a metódy pre každého z nás ako si v živote a v práci poradiť a byť efektívnejším ponúka kniha Manuál (ne) manažéra, ktorú nájdete v sekcii KNIHA.

Termín individuálneho koučingu/ konzultácie k tému, ktorú práve riešite (+ kniha Manuál ne/manažéra GRÁTIS) si môžete objednať mailom na info@advanca.sk alebo telefonicky + 421 910 22 66 10.

 

———————-

Z čoho sme čerpali:

Baron – Cohen, S. (2014). Věda zla. Emitos.

Buda, B. (1994). Empatia. Nové Zámky: Psychoprof.

DeVito, A.J. (2008). Základy medzilidské komunikace. Praha: Grada Publishing.

Goleman, D. (1997). Emoční inteligence. Praha: Columbus.

Olivár, R.R. (1992). Etická výchova. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana.

Vymětal, J. (1998). Empatie – porozumění vcítěním. Československá psychologie, 42, 42-49.

 

ADVANCA - fly to development

 

Autor