Koho vlastne hľadáte? Štyri kroky k odpovedi

ADVANCA Inšpiratívne čítanie

Rozmýšľať v zaužívaných koľajách alebo „out of box“? Čo je lepšie. Často sa stretávam v praxi s touto otázkou. Či už je to v rámci výberu, rozvoja ľudí, pri realizácii nejakého projektu. Vymyslite niečo nové, zaujímavé, iné, čo tu doteraz nebolo. A to je otázka pre naše myslenie. No zároveň pre tých, ktorí sa podieľajú na výbere a zostavovaní tímov. Koho vlastne hľadáte? Štyri kroky k odpovedi.

1. čo vlastne potrebujete

Pri kreatívnom myslení očakávame niečo nové, inovatívne, iný spôsob riešenia. Pričom pri klasickom uvažovaní očakávame od všetkých rovnakú odpoveď, riešenie – klasické inteligenčné testy. Výskumy ukázali, že kreativita sa objavuje u ľudí, ktorí majú priemerné  až vyššie IQ. Neznamená to ale, že čím vyššie IQ, tým vyššia kreativita. Tento vzťah je nelineárny. A preto podľa typu pozície vlastne hľadáte aj iný typ myslenia.

2. hľadáte konvergentné alebo divergentné myslenie

Kým divergentné myslenie zabezpečuje viacero možností, ponúka výber z alternatív. Ľudia ho zriedka využívajú, keďže sa často uspokoja s prvým nápadom. Koho vlastne hľadáte, závisí od náplne práce na danej pracovnej pozícii. Preferencia divergentného myslenia, je vhodná práve na pozíciách, kde potrebujete človeka, ktorý prináša iný pohľad na vec, premýšľa „out of box“. I keď nie je až tak dobrý v dokončovaní vecí a v ich realizácii. Preferencia konvergentného myslenia znamená, hľadať najlepšie riešenie, čiže odpoveď znižuje šírku možných riešení. To je vhodný typ premýšľania na pozície, kde je nutné správne vykonanie danej úlohy, činnosti.

3. čo je lepšie

U každého človeka sú oboje, len v inom zastúpení. Podľa toho, čo je naším cieľom, je vhodné vybrať si typ myslenia.  Ak sa pozeráme cez optiku výberu, základnou odpoveďou je odpoveď na otázku: Pozícia, ktorú obsadzujete si vyžaduje rovnaké myslenie alebo „out of box“? A tak hneď viete identifikovať, koho hľadáte. Ak je však pozícia rutinného charakteru alebo skôr sa jedná o pozíciu realizátora, vyberáme človeka, ktorý premýšľa rovnako a nehľadá iné spôsoby riešenia úloh.  Ak ste však dynamická firma, plná zmien a inovácií, koho vlastne hľadáte? V tom prípade hľadáte človeka s otvorenou mysľou, t.j. skôr s divergentným myslením.

…ako to teda máme

A tak isto to je aj pri riešení každej situácie. Ak je cieľom nájsť iné riešenie, zapájame divergentné myslenie a popúšťame uzdu svojej fantázie a zároveň sa necháme unášať svojimi myšlienkami. Po istej dobe nastúpi konvergentné myslenie, ktoré zanalyzuje možnosti, ktoré sa nám podarilo nahromadiť v kreatívnom procese (keď sme používali divergentné myslenie) a vyberieme najvhodnejšie. Obmieňanie týchto dvoch módov myslenia môže byť optimálnou stratégiou pre kreatívnosť. Základom je dovoliť si uletieť aj „mimo bežnej reality“ a vytvoriť niečo iné, kreatívne. Je to princíp, na ktorom je postavený aj koučing. Pozrieť sa na veci z iného uhľa pohľadu.

4. ako odhalíte preferovaný typ myslenia

Každý máme obe zložky, len v inej miery. Avšak vždy preferujeme viac jeden z týchto typov. Podľa toho je vhodné aj vyberať a rozvíjať ľudí. Na odhalenie intenzity spôsobu myslenia používajú vo firmách diagnostiku.

Zaujala Vás téma. Chcete sa dozvedieť viac ako to v praxi funguje. Kontaktujte nás.

————————————————————

Viac o nastavovaní vhodných kritérií pri výbere a rozvoji ľudí sa dočítate:
Kubalák, M. (2013). Efektívne riadenie ľudských zdrojov. Žilina: Eurokodex.
Hroník. F (1999). Jak se nespálit při výbére zaměstnnacu. Computer Press.

alebo o typoch myslenia:

Dobelli, R. (2015).Umenie jasného myslenia. Bratislava: Plejády.
Kollárik, T., Lisá, E. a Ritomský, A. (2013). Psychodiagnostika manažérov. Žilina: Eurokofex.

Autor