Mentoring vs. koučing

ADVANCA Inšpiratívne čítanie Mentoring vs. koučing

Mentoring, ako profesionálna zručnosť, sa využíva v prípade motivácie, vedenia a odovzdávania know-how pri budovaní kariéry alebo každodennej činnosti. Je založený na vzájomnej dôvere medzi mentorom a mentorovaným, čím vzniká úzke partnerstvo. Nevyužíva len v prípade jednotlivca, ale aj v rámci celej organizácie. Mentor posúva cenné informácie a samotné zdroje ďalej na základe odborných skúseností nadobudnutých praxou.

Mentoring a koučing sa v praxi často zamieňajú, no rozdiel medzi nimi je evidentný.

Na rozdiel od mentora, kouč neposkytuje rady, ale podporu. Jeho úlohou je prostredníctvom vhodných otázok napomôcť koučovanému dosiahnuť cieľ cez sebauvedomenie. Snaží sa, aby koučovaný nachádzal zdroje sám v sebe. Rovnako ako mentoring, aj koučing je založený na vzájomnej dôvere. Koučom sa nestáva hocikto. Jeho profesionálna činnosť je podmienená získaním zručností kouča podľa ICF (International Coaching Federation).

Vyskúšať koučing môžete v sekcii PORTFÓLIO.

Knihu s tipmi a praktickými radami nájdete v sekcii KNIHA.

Všetky články nájdete v sekcií BLOG 

Autor