Osobnosť v skupine

ADVANCA Inšpiratívne čítanie Osobnosť v skupine

Osobnosť v skupine :

Existuje niekoľko konceptov ako je možné bližšie spoznať osobnosť. My sme sa zamerali na jeden z najznámejších a najpoužívanejších modelov – Big Five. Vznikom tohto modelu v minulosti ožil záujem o testovanie osobnosti.

Model Big Five pozostáva z piatich oblastí, ktoré sa vyskytujú u každého človeka, prejavujú sa v správaní človeka a vznikli postupným vývojom pre lepšie spoznanie osobnosti. Ako samotný názov napovedá, obsahuje päť základných oblastí, ktoré sa nachádzajú u každého jedného človeka.

 

Osobnosť v skupine – 5 faktorov

Oblasť neuroticizmus sa zameriava na zvládanie vypätých situácií. Oblasti extroverzia a prívetivosť hovoria o kvalite a kvantite sociálnej interakcie. Otvorenosť poskytuje informácie o aktívnom hľadaní zážitkov, skúseností, tolerancie rôznorodosti. Svedomitosť je oblasť, z ktorej je možné vyčítať organizovať, vytrvalosť pri dosahovaní cieľov. Na základe miery v týchto oblastiach človek vykazuje správanie vplývajúce aj na svoje okolie.

Využitie je v oblasti výberu a rozvoja ľudí, pri budovaní pracovných skupín, pri voľbe práce alebo školy. Analýza potenciálu prostredníctvom tohto nástroja umožňuje lepšie zacielenie človeka. Na trhu sa nachádza niekoľko diagnostických nástrojov (osobnostných dotazníkov), ktoré vychádzajú z tohto modelu. Aj my s nimi pracujeme (napr. Hogan, NEO, IPIP).

„Rozdiely v osobnostných vlastnostiach a k tomu pridružené správanie pôsobiace navonok vplýva na spoluprácu medzi ľuďmi.“

– Chamorro – Premuzic, uznávaný rečník, CEO of Hogan Assessments

Komplexnému poňatiu osobnostných vlastností sa začal venovať v roku 1884 Galton. Neskôr Allport uskutočnil výskumy, kedy na popísanie osobnostných vlastností využil prídavné mená vypísané zo slovníka. Cattel ďalej pokračoval s prácou prídavných mien na popis osobnostných vlastností a odstránil synonymá. A tak vznikol seba-hodnotiaci osobnostný 16-faktorový Cattelov dotazník na zisťovanie osobnostných vlastností, ktorý je známy a používaný i v česko-slovenskom prostredí. Ďalšou často používanou metódou v našich zemepisných šírkach je NEO päťfaktorový osobnostný inventár. Z celosvetovo uznávaných metodík je využívaná Hoganova diagnostika zameraná na potenciál človeka. V posledných rokoch sa začína pracovať na dotazníku IPIP, ktorý pozostáva z 20 výrokov. Jedná sa o screeningovú metódu na zistenie osobnostných vlastností (International Personality Item Pool).

Tak ako ste na tom Vy?

Zistite to u nás prostredníctvom krátkeho osobnostného dotazníka, ktorý Vám zašleme na email. Spoznajte sa a leťte tým správnym smerom. Alebo doprajte túto možnosť svojim zamestnancom a oni sa vám odvďačia kvalitným výkonom.

Zaujala Vás téma a chcete vedieť viac? Napíšte nám.
V ďalšom článku s názvom Súvis osobnosti a atmosféry v skupine sa venujeme spojeniu medzi spomínanými osobnostnými vlastnosťami modelu Big Five a atmosférou v skupine (vzťahy vs. výkon). Nezabudnite už o dva týždne.

———————–

Viac sa môžete dočítať:
Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. (2005). Personality and Intellectual Competence. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Lisá, E. (2010). Psychologické testovanie v práci. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

 

Všetky články nájdete v sekcií BLOG 

Autor