Muži vs. ženy – na koho strane je empatia?

ADVANCA Inšpiratívne čítanie. Empatia.

Ľudstvo už odpradávna rado skúmalo, aké sú rozdiely medzi mužom a ženou. S touto nekonečnou témou sa spája aj empatia. Pravdou je, že u každého sa prejavuje ináč. Pozrieme sa teda na rozdiely medzi dvoma kategóriami. Medzi ním a ňou.

Na čiu stranu sa viac prikláňa ? V tomto prípade hrá empatia v prospech žien. Aj keď nechceme vzbudiť dojem, že u mužov nie je empatia dôležitá, predsa len, ženy sú ňou viac obdarené. Pre krátke pripomenutie: 

„Empatia je schopnosť identifikovať, čo si niekto iný myslí alebo cíti, a schopnosť reagovať na myšlienky a pocity druhého človeka primeranou emóciou.“

– Baron-Cohen

Odpoveď, prečo majú muži a ženy rozdielnu schopnosť empatie, sa skrýva v chápaní životnej roly a v ich očakávaniach. Žena prijíma v živote rolu, kde je empatia hodnotená pozitívne – starostlivosť o deti, rodinu. Muž prijíma rolu, kde je empatia/ empatické správanie vnímané negatívne a skôr je potláčané takéto správanie ako povzbudzované. Zníženie empatie pozitívne ovplyvňuje vyšší príjem, úroveň vzdelania, vyššiu schopnosť introspekcie a tiež vyššiu úroveň religiozity. Naopak negatívne empatiu ovplyvňuje ovdovenie a zhoršenie zdravotného stavu.

Možností ako rozvíjať empatiu je mnoho a zaujímavou správou je, že vekom sa tieto rozdiely zmierňujú medzi pohlaviami.

——————————————

Viac o rozdieloch medzi mužmi a ženami sa dočítate:
Baron-Cohen, S. (2014). Věda zla. Brno: Emitos.
Goldenfeld, N., Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. (2005). Emphatizing and systemizing in males, females and autism. Clinical Neuropsychiatry, 2(6),338-345.
Hoffman, M.L. (1977). Sex differences in empathy and related behaviors. Psychological Bulletin, 84(4), 712-722.
Schieman, S., & van Gundy, K. (2000). The Personal and Social Links between Age and Self-Reported Empathy. Social Psychology Quarterly, 63(2), 152-174.

 

Všetky články nájdete v sekcií BLOG 

Autor