Správny výber zamestnancov je voľba

ADVANCA Inšpiratívne čítanie. Výber zamestnancov

Tento mesiac sme sa zamerali na oblasť výberu a jeho dôležitosti pri práci so zamestnancami.  Začíname myšlienkou od najväčšej americkej podnikateľky svojich čias, ktorá kládla dôraz na význam zamestnancov a na pocit dôležitosti u každého jedného človeka.

Cenila si úspech druhých ľudí, na ktorý vždy rada poukazovala. Svojich zamestnancov vyzývala, aby jednali s každou osobou, ktorú stretnú tak, aby jej dodali pocit dôležitosti. Ako sa píše v knihe Cesta Mary Kay, prestala sa riadiť heslom “Každú kritiku vložte medzi dve porcie chvály.” Metóda, ktorá je dnes známa pod názvom sandwich. Začala si vytvárať zoznam svojich vlastných pravidiel.

„Ľudia sú pre spoločnosť najväčším aktívom. Spoločnosť je tak dobrá, akí dobrí ľudia sú v nej. “ 

Mary Kay Ash – najúspešnejšia americká podnikateľka.

Povedané slovami dnešnej doby „Úspech spoločnosti závisí od ľudí,  ktorí  v nej pracujú“.  Zdá sa vám táto myšlienka príliš jednoduchá? No nie je. Je nesmierne dôležité dbať na to, koho si zoberieme do spoločnosti, tímu, pretože práve títo zamestnanci budú tvoriť spoločnosť a jej kultúru.  Budú  sa podieľať na vytváraní  dôležitosti celej spoločnosti. Nebuduje sa takto náhodou dôvera klienta k  spoločnosti?

Áno, znie to ako klišé, no často na to riadiaci pracovníci zabúdajú, možno nevedome, pri všetkých tých pracovných povinnostiach. Pri tom si stačí uvedomiť, aký je človek, s ktorým som práve v kontakte pre mňa dôležitý a dať mu to aj najavo.  Ako sa hovorí, všetko ide zhora. Preto treba, aby sám riadiaci pracovník začal  práve od seba.

Počas svojej takmer 40 – ročnej pôsobnosti vybudovala spoločnosť, ktorá pretrváva dodnes, aj po jej smrti, a má viac ako 3,5 mil. zamestnancov po celom svete. Jej filozofia spočívala vo vážení si každého človeka.  Mary Kay bola už počas svojho života obdivovaná a uznávaná, a dostala niekoľko ocenení. Koncom 20. storočia, kedy pôsobila ako podnikateľka,  vstúpila ako prvá  žena do sveta mužov, do  sveta biznisu. Získala obdiv, uznanie a v dnešnej dobe je vnímaná ako vzor.

Zásadám dobrého výberu sa venujeme v článku už zajtra. A ako to je po právnej stránke s výberom sa dozviete o dva týždne.

 

Všetky články nájdete v sekcií BLOG .

Autor