Vybudujte si efektívny pracovný tím

ADVANCA Inšpiratívne čítanie. Efektívny pracovný tím.

Snažíte sa budovať vo vašej spoločnosti pracovný tím? Mať vlastný tím je jedná vec, no vybudovať úspešný a efektívny pracovný tím je vec druhá. Je to citlivá záležitosť, pri ktorej musíte myslieť na množstvo aspektov. Prečítajte si dôležité kroky, ako postupovať pri tvorbe a budovaní tímu.

výber toho “najvhodnejšieho”

Budovať efektívny pracovný tím je dlhodobý proces a začína už pri výberovom procese. Preto aj samotní riadiaci pracovníci, ideálne v spolupráci s HR oddelením, by mali dbať na dobrý a kvalitný výber. Ten totiž umožňuje vybrať tých najlepších práve pre vás a v konečnom dôsledku eliminovať následnú neefektívnosť. V praxi sa však často vedúci pracovníci začnú zaoberať fungovaním tímu až keď niečo nie je v poriadku. Avšak správny výber a následne vhodne nastavený rozvoj tomu všetkému môže predísť a ušetriť zdroje, či už finančné, kapacitné, zminimalizovať chybovať a zvýšiť efektívnosť a rast obratov.

„zapadnutie“ do kultúry tímu a spoločnosti

Správny výber úzko súvisí aj s „kultúrou tímu“ spoločnosti. Hneď od začiatku je nutné sa pozerať pri budovaní kvalitného tímu najmä na typ osobnosti a typ práce. To platí ako pri novo prijímaných ľuďoch z trhu, ako aj pri internom výbere. Netreba zabúdať na to, že ak zamestnanec vyhovuje v danej spoločnosti v jednom tíme, neznamená, že bude vhodný do iného tímu, aj napriek tomu, že pôsobí v rámci jednej organizácie.

naplnenie potrieb a motivácia

Cieľom každého vedúceho pracovníka a každej spoločnosti  je dosahovanie výsledkov. No zároveň je to i spokojnosť  samotných zamestnancov, ktorá silno súvisí s napĺňaním stanovených cieľov. A práve pozretím sa na motiváciu zamestnancov môže vedúci pracovník a v konečnom dôsledku spoločnosť dosiahnuť oboje a tak vybudovať efektívny a kvalitný tím, ktorého členovia sú spokojní a dosahujú ciele. Zahŕňa to v sebe naplnenie potrieb, motivácie zamestnancov.

Ako by mal vyzerať kvalitný výber zamestnancov si povieme v ďalšej časti. Zodpovieme otázky: Ako si vybrať toho správneho zamestnanca? Čo je dôležitejšie osobnostné vlastnosti či inteligencia? Na čo sa musí klásť dôraz pri výbere?

—————————————–

Viac sa dočítate:

Donnelly, J. H., Gibson, J. L., & Ivancevich, J.M. (1997). Management. Praha: Grada Publishing.
Ellemers, N., Gilder, D.D., & Haslam, S.A. (2004). Motivating individuals and groups at work: A social identity perspective on leadership and group performance. Academy of management review, 29(3), 459-478.
Hogan, R., Hogan, J., & Warrenfeltz, R. (2007). The Hogan Guide. Tulsa: Hogan Press.

Autor