4 kroky ako spoznať sám seba

V rôznych obdobiach a oblastiach života prichádza otázka, čo vlastne chceme. Stojíme  tvárou v tvár otázke, ako zlepšiť, možno zmeniť svoju situáciu. Táto konfrontácia s realitou je začiatkom nového závanu do vášho života.  Osvojte si tieto štyri rady, ako spoznať sám seba a možno zmeniť svoj pohľad na život.

hľadajte motívy svojho konania

Motívy sú v živote človeka veľmi dôležité. Sú „hnacou silou“ nášho konania a  odpovedajú na otázky „prečo“ a „kvôli“ čomu. Dobrými prediktormi postojov, hodnôt a cieľov sú práve tie vedomé (rozumu prístupné). Motívy, vedomiu neprístupné, sú dobrými prediktormi toho, čo ľudia spontánne robia a ako sa dlhodobo vyvíja ich život a kariéra. Problém nastáva, ak nevieme identifikovať naše motívy, či už tie vedomé alebo nevedomé, a či sa vôbec zhodujú. Psychológia v tejto oblasti pokročila natoľko, že existujú metódy, ktoré dokážu odhaliť naše motívy. Jedná sa o metódy, ktoré sú dostupné i vám prostredníctvom diagnostiky.

zbavte sa strachu

Strach je silný prirodzený systém protikontroly pre vyhľadávanie správania. Aktualizuje negatívne umocnené skúsenosti a spracováva informácie vzhľadom na potenciálne signály nebezpečenstva. Je to pocit, ktorý ovplyvňuje naše myslenie a následne naše konanie. Postavte sa tomu a zamerajte sa na to, čo získate, nie na to, čo stratíte.

prestaňte žiť v sebaklame

Nastavte si zrkadlo v otázke svojich vlastností. Čím viac sa človek snaží spoznať sám seba, tým viac vníma svoje plusy aj mínusy. Priznať si isté svoje vlastnosti je mnohokrát bolestivé, no i vďaka tomu začíname byť sami sebou. Nachádzame a postupne odhaľujeme odpovede na naše správanie a reakcie v sebe. Začíname pociťovať, že sa môžeme zhlboka nadýchnuť a povedať – toto som ja! Zhoďte zo seba sociálnu masku a buďte sami sebou.

zvoľte iný uhol pohľadu

Skúste sa na svoju situáciu pozrieť z iného pohľadu. Keď sa mení váš pohľad na situáciu, menia sa prednosti na slabé stránky a naopak. Tie isté vlastnosti zrazu vyznievajú inak. Problém v iných situáciách, na inom mieste, v inom čase, s inými ľuďmi, prestáva existovať. Predstavte si seba v plavkách na pláži a teraz v práci. Zmenil sa váš pocit? Niekedy stačí zmeniť pohľad.

Zistite či sa vaše vedomé a nevedomé motívy zhodujú. Dohodnite si u nás konzultáciu.

——————————————–

Viac o motívoch človeka si môžete prečítať:

Ruisel, I. (2008). Osobnosť a poznávanie. Pegas
Kollárik, T. (2011). Sociálna psychológia + psychológia práce = Sociálna psychológia práce?. Univerzita Komenského v Bratislave

Autor