Exit interview. Ako na to?

exit interview

Exit interview je rozhovor, ktorý sa realizuje s odchádzajúcim zamestnancom. Jeho zámerom je zistiť, čo ho k tomuto rozhodnutiu priviedlo, a najmä, čo môžete urobiť preto, aby sa podobne nerozhodli aj ostatní vaši podriadení.

Exit interview. Ako na to?

Prečo môže byť Exit interview naozaj užitočným a mocným nástrojom sme sa dozvedeli už minulom článku. Teraz sa poďme pozrieť, ako na to. ?

Ak pracujete v malom start-upe, pravdepodobne sa u vás o Exit interview ani nechyrovalo… Ak však pôsobíte v korporácii alebo aj v menšej firme a máte HR oddelenie, Exit interview má väčšinou na starosti HR. Dôvod je jednoduchý. HR je vo veľkej miere nezainteresovaná osoba. A nezainteresovanej osobe veci povieme – inak. Ak by bol hlavným dôvodom na odchod zamestnanca nesúlad medzi ním a manažmentom, čo ste vlastne vy, čo myslíte, koľko by ste toho z neho dostali? Ale keby sa mohol „posťažovať“ niekomu inému, kto je navyše zvedavý poslucháč, tak to je už iná pesnička… Avšak nezúfajte! O Exit interview sa viete pokúsiť aj z pozície manažéra. Inšpirovať sa môžete nižšie popísanou štruktúrou.

Exit interview. Základné nastavenie.

„Exitko“ by malo byť osobné a 1-to-1, čiže len medzi HR/vami a zamestnancom. Ideálne v nerušenej miestnosti a v pohodovej atmosfére. Malo by byť dobrovoľné (ak sa do toho zamestnancovi nechce, zrejme z neho aj tak nič nedostanete) a zamestnancovi by mal byť jasný zámer, s akým sa realizuje – zistiť dôvody, pre ktoré sa mu v práci prestalo páčiť, a čo s tým môžeme do budúcna urobiť. Čokoľvek, čo bude ochotný s nami „posharovať“ je pre nás užitočné, a môže nám to pomôcť urobiť zmeny.

Odborníci odporúčajú, aby ste sa pýtali vždy len na to, čo môžete zmeniť. Ak viete, že firma v žiadnom prípade nepristúpi na flexibilný pracovný čas, nemá zmysel sa pýtať, či by to zamestnanec chcel. Vy a aj on viete, že sa to nezmení, nech by povedal čokoľvek. Zamestnanci nie sú hlúpi, keď vo firme strávia nejaký čas, rýchlo odpozorujú, s čím sa pohnúť dá a s čím zrejme nie… Ak budete klásť otázky práve na oblasti bez možnosti zmeny, Exit interview budú vnímať ako zbytočné, lebo ich slová aj tak nebudú mať žiadny efekt a nič užitočné z nich ďalej nevytiahnete.

Exit interview. Na čo sa pýtať?

Základom je pýtať sa na dôvody odchodu. Nie každý však na otázku – prečo odchádzaš? – odpovie priamo, preto vám môže lepšie zafungovať, ak použite niečo z nasledovných:

 • Porozprávajte mi váš príbeh v našej spoločnosti…
 • Čo sa vám páči/páčilo na našej firme?
 • Čo bola najlepšia časť vašej práce?
 • Uveďte príklad niečoho, čo ste vnímali ako zbytočné (reporty, meetingy, byrokracia atď.).
 • Boli nejaké pravidlá/procesy v spoločnosti, ktoré vám nedávali zmysel?
 • Ako vám „sadla“ firemná kultúra?
 • Povedzte mi o aktuálnej atmosfére vo svojom tíme …
 • Aký bol váš vzťah s manažérom?
 • Čo vám od neho chýbalo?
 • Aká je najdôležitejšia vec, ktorú by sme mali ako firma zlepšiť?
 • Čo by mala firma urobiť, aby sa tu ľuďom pracovalo lepšie?
 • Aké okolnosti vás priviedli k tomu, že ste si začali hľadať inú prácu?
 • Za akých okolností by ste sa rozhodli vrátiť späť k nám?
 • Čo by sa muselo stať, aby ste sa rozhodli zostať?
 • Odporúčali by ste túto spoločnosť priateľom pri hľadaní zamestnania? Prečo áno alebo prečo nie?
 • Čo ďalej (oddych, nová firma …)?

Exit interview však môžete využiť aj ako priestor na získanie užitočného feedbacku „priamo na vás“ a na to, ako sa podriadenému pod vaším vedením pracovalo:

 • Mali ste potrebné zdroje a podporu na to, aby ste mohli efektívne vykonávať svoju prácu?
 • Dostali ste dostatočný feedback na „každodennú“ prácu?
 • Dostávali ste adekvátne uznanie/feedback na vašu prácu?
 • Mali ste dostatočný tréning na požadovanú prácu?
 • Boli vaše pracovné ciele a úlohy primerané a zrozumiteľne komunikované?
 • Čo môžete povedať o spôsobe, akým bol hodnotený váš výkon?
 • Čo by ste povedali o tom, ako ste boli motivovaný a ako by sa to dalo zlepšiť?
 • Ako ste boli spokojný s platom a benefitmi?

Na záver…

 • Je tu ešte niečo, čo by ste chceli povedať?
 • Môžeme vám pomôcť v tom ako/kam ďalej?
 • Máte nejaké otázky?

Ďakujem za úprimnosť a zdieľanie. Bolo to zaujímavé a užitočné. Želáme vám veľa šťastia

Možno už aj vás napadlo, že Exit interview by sa dalo nahradiť aj online dotazníkom. Pravda je, že by sa dalo. A niektoré firmy to tak aj robia. Ľahšie sa vyhodnocujú dáta, nie je s tým tak veľa práce. Aj online dotazník by tak „splnil účel“. Akú má teda osobný rozhovor pridanú hodnotu? Zamestnancovi dáva pocit, že aj keď odchádza, tak na jeho názore záleží a pre spoločnosť je stále cenným. Osobný prístup a prívetivosť navyše dokážu zo zamestnanca vytiahnuť viac, detaily, príklady, lepšie a hlbšie dokážete porozumieť situácii a v neposlednom rade aj „upratať“ nedopovedané krivdy, ponúknuť pomoc či aspoň ako tak upokojiť emócie. Výhodou Exit interview je najmä to, že zamestnanec už nemá čo stratiť (preto vám veci môže povedať otvorene) a že vy môžete len získať.

ZDROJE:
https://www.softwareadvice.com/resources/employee-offboarding-checklist/
https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2018/03/22/can-exit-interview-information-help-improve-company-operations/
http://www.humanresourcesonline.net/12-essential-exit-interview-questions/
https://www.hrpayrollsystems.net/7-exit-interview-questions-may-help-prevent-next-vacancy/
https://inside.6q.io/exit-interviews/

Autor

,