Firemná kultúra – základ motivácie

ADVANCA Blog
Slovo, ktoré je v súčasnosti často skloňované – MOTIVÁCIA. Motivácia sa nachádza v každej oblasti nášho života, no najmä v tej pracovnej. Je hlavnou témou dnešného hektického života a obzvlášť v jesennom období, kedy prechádzame teplotnými zmenami a v práci nastáva rutina oproti letnému režimu. Niekedy je vysoká, niekedy ju hľadáme, inokedy ju strácame. Čo všetko ovplyvňuje našu schopnosť  pracovnej motivácie? Základ tvorí túžba patriť niekam. Od toho sa odvíjajú ďalšie formy motivácie.  Pozrite sa, ako súvisí firemná kultúra práve  s motiváciu.


Základnou motiváciou každého človeka je teda sociálny kontakt. Keď sa na to pozrieme rôznymi očami, či už psycholologickými, sociologickými, antropologickými, vždy narazíme na tento fakt.  Pravdou je, že každý potrebuje kontakt. Lenže každý v inej miere podľa typu osobnosti, miesta, kde sa nachádza, či na základe životnej situácie.

prečo zapadnúť medzi kolegov

Pracovný tím, do ktorého človek patrí, mu dodáva pocit istoty, umožňuje realizovať sa, získať uznanie alebo ocenenie a prispieva k silnému pocitu spolupatričnosti. Ak takéto pracovné prostredie človek nemá, znižuje to jeho motiváciu a v konečnom dôsledku aj výkon. A to je moment, ktorý by mal vedúceho pracovníka zaujímať. Ak zamestnanec zapadne do tímu, nastáva  firemná identita, ktorej odrazom je efektívne rozhodovanie a vykonávanie pracovných činností. A práve preto by malo byť cieľom manažéra vytvoriť dobrú firemnú kultúru.

sila firemnej kultúry

Prečo je firemná kultúra tak silná? Ak nezapadne  zamestnanec do tímu, nastáva často frustrácia, ktorá môže viesť k vyhoreniu.  Zabráneniu týchto javov je možné. Je však potrebné začať na nich pracovať už na začiatku. Dôležité je budovanie kvalitného tímu, pričom treba dbať na  typ osobnosti a typ práce, ktorý spočíva vo výbere vhodných ľudí.  Ak nie je zhoda človeka s kultúrou spoločnosti, je vysoký predpoklad, že zamestnanec prežíva neúspech a trápenie.

motivácia alebo voľba tých správnych slov

Firemná kultúra je špecifická aj slovným hodnotením. Slová majú veľkú silu. Výber vhodnej komunikácie so zamestnancom môže priniesť to správne napredovanie. To akými slovami si plánujeme činy, má tiež veľký dopad na to, či budeme motivovaní činy uskutočniť. U každého človeka sú motivačné iné slová. Niekoho poháňa do aktivity slovo môcť, chcieť a iný začína byť aktívny pri slovách vidieť, počuť. Avšak pozor! Každý má vlastný osobný prístup k slovám, ktoré ho motivujú, resp. demotivujú. Je preto dôležité poznať svojich ľudí – svoj tím.

„Motivácia je často prirovnávaná k ľadovcu. Špička ľadovca je naše správanie,  ktoré je viditeľné pre ostatných. Pod povrchom je naša motivácia, ktorá je očiam neviditeľná a je často hlbšie ako si myslíme.“

A pod tento povrch ľadovca sa spolu pozrieme aj cez tri typy komunikačných kanálov, ktoré Vám pomôžu lepšie pochopiť vnútro človeka. Už v nasledujúcom článku.

—————————————————

Viac o pracovnej motivácii sa dozviete:

Letovancová, E. (2010). Psychológia v manažmente. UK – aké druhy motivácie existujú a ako vieme s nimi pracovať
Kašli na to!“ Uleví se ti. (John Parkin) – niekedy je lepšie veci nechať plynúť a zamerať sa na naozajstné vlastné záujmy a podľa toho žiť

Autor