Majú tvoriví ľudia vyššie IQ?

ADVANCA Blog

Obdobie konferencií nám núka veľa tém. Pozrime sa na jednu z nich – tvorivosť vs. inteligencia. Je zaujímavé skúmať otázku, ako veľmi je spätá tvorivosť a inteligencia.  Niekto môže mať vysokú imagináciu a kreativitu, iný je zas viac zameraný na logiku.  Výskumy však ukázali, že priemerná, či  vysoká inteligencia a tvorivosť spolu súvisia viac ako si myslíme.

radšej byť tvorivý alebo inteligentný?

Súvislosť medzi vysokou inteligenciou a vysokou tvorivosťou je zaujímavá. Vysoká inteligencia sa  totiž môže vyskytnúť aj pri nízkej tvorivosti, no nadpriemerná tvorivosť sa pri nízkej inteligencii nevyskytuje. Vzťahy medzi výsledkami v testoch inteligencie a tvorivosti nie sú lineárne.

Odpoveď  v otázke tvorivosť alebo inteligencia teda znie: vysoko tvoriví ľudia sú spravidla aj vysoko  alebo priemerne inteligentní. Tvoriví ľudia majú vyššiu všeobecnú inteligenciu (často nad 120).  U ľudí s nižšou inteligenciou to neplatí. Takže ak máte vyššiu všeobecnú inteligenciu, tak môžete byť tvorivý, no nemusíte. Vašu inteligenciu to nijako neovplyvní.

IQ teda nepredikuje tvorivosť. Príčinou môže byť:

  • odlišnosť v osobnostných kvalitách a motivácii,
  • rozdiely v spôsobe riešenia úloh,
  • odlišnosti produktov inteligencie tvorivosti.

Miera závislosti medzi inteligenciou a tvorivosťou je rozličná.  Ako vidno, je značná rôznorodosť, ktorá sa nedá pripísať na „konto“ inteligencie.

tvorivosť a inteligencia 

Z praktického hľadiska je inteligencia schopnosť, čo najlepšie vyhovieť požiadavkám, ktoré na človeka kladie okolitý svet. Súčasná psychológia hovorí o existencii viacerých komponentov inteligencie ako mentálnej pohotovosti uplatňovanej v reálnych životných situáciách. Tvorivosť je taký prejav istého systému osobnostných charakteristík, schopností a motivačných tendencií človeka v sociálnom kontexte, ktorý je nový, nezvyčajný, akceptabilný a objavný pre subjekt, referenčnú skupinu alebo spoločnosť.

A preto aj pri výbere a rozvoji zamestnancov buďte opatrí, čo je základom pracovného úspechu na danej pracovnej pozícii a podľa toho voľte aj vhodné metódy na zistenie potenciálu a odhalenie možných rizík a motivácie.

————————————————–

O týchto, stále nie úplne prebádaných fenoménoch, sa dozviete viac:

Szobiová, E. (2014). Creativity – Unravelling the mystery. Wolters Kluwer.
Mischel, W. (2014). Cukrítový test (The Marshmallow Test). Zvládanie sebakontroly. Ikar

Ako ste na tom Vy? Ozvite sa a zistite to.

Autor