Pomôžu nám v stresových situáciách medikamenty?

ADVANCA management

Stresuje vás, čo všetko musíte zvládnuť? Ste vyčerpaní? Možno potrebujete horčík. Práve takto začína reklama na jeden vitamínový produkt proti stresu. Nával dennodenných pracovných, ale aj mimopracovných, povinností nás dostal do štádia, že slovo stres začíname čoraz viac skloňovať a stáva sa súčasťou nášho aktuálneho slovníka. Priznajme si, koľkokrát sme na otázku – Ako sa máš? – odpovedali, že „rýchlo“, „nemám na nič čas“, „som v strese“. Ako je to s medikamentmi v stresových situáciách, pomôžu nám?

Aká hladina stresu je v stresových situáciách prípustná?

V skutočnosti je určitá intenzita stresu dôležitá a dokonca pre život, rast a rozvoj nevyhnutná. Sú však určité rozdiely medzi nebezpečným, patogénnym stresom, keď prežívame subjektívne negatívne zafarbené napätie a stresom pozitívnym, s príjemným emocionálnym zafarbením, ktorý vedie k zvyšovaniu odolnosti a podporuje rozvoj osobnosti. V prípade, že je emocionálny sprievod stresu pozitívny, čiže ide o eustres, keď cítime negatívne emočné napätie, hovoríme o distrese. Eustres predstavuje skôr výzvu – podnet pre rast a pozitívny rozvoj (Seley, 1981). Toľko aspoň hovorí teória o správaní v stresových situáciách. Poďme sa ale pozrieť na jeden konkrétny príklad mimoriadnej stresovej situácie, v ktorej hlavný predstaviteľ využil niekoľko techník na boj so stresom.

Skutočný príbeh v stresových situáciách

Rorik, chlapec, ktorý prežil stroskotanie lode, strávil veľké množstvo hodín bojom s vlnami na drsnom mori, pokiaľ nebol vyplavený na pobrežie. Pri spätnom posudzovaní tohto život ohrozujúceho zážitku povedal: využil som všetko, čo som sa kedy naučil o plávaní a dýchaní. Moje telo sa riadilo pokynmi nepanikáriť, ale iba plávať s prúdom. Modlil som sa k Poseidonovi, Bohu mora, aby sa o mňa postaral. A keď som už bol vyčerpaný, tak som len ležal na chrbte a nechal som sa unášať vlnami. V priebehu týchto dlhých hodín, kedy som bol hladný a prechladnutý, som mal živé fantázie a spomienky na našu vyhriatu jedáleň a mohol som tak pocítiť vôňu jedla, ktoré dávala na stôl moja milujúca mama. Všetko toto mi pomohlo prežiť.

Rorik tak v tomto príbehu prešiel cez rôzne štádiá, ktorými môže v stresujúcich situáciách prechádzať každý z nás – od zapojenia racionálneho uvažovania, cez fyzické prejavy stresu, posilnenie v podobe viery až po snenie a hľadanie riešenia pomocou fantázie. Ďalšie mechanizmy, ktoré vieme v stresujúcich situáciách využiť sú aj získavanie podpory druhých či vyjadrenie pocitov cez emócie (napríklad písaním, maľovaním, tancom a pod.).

Samozrejme, v stresových situáciách potrebujeme čo najrýchlejšie riešenie, aby sme sa zo stresu dostali. Najčastejšie ide o nadmerné prejedanie sa alebo športovanie. Na každého funguje niečo iné, a preto aj často siahneme práve po výživových doplnkoch, ktoré nám sľubujú rýchle upokojenie sa. Aj z tohto dôvodu sme tento príspevok začali práve reklamou na jeden z takýchto prípravkov. Treba si ale uvedomiť, že na rýchle riešenia sú tabletky síce dobré, ale riešia iba dôsledky, nie príčinu. Z psychologického hľadiska slúžia len ako utlmovač, z dlhodobého hľadiska sú neúčinné.

6 stratégií v stresových situáciách

Možno to bude znieť ako fráza, ale skôr je dôležité predchádzať stresujúcim situáciám a naučiť sa obranné mechanizmy v správaní. Je ich niekoľko, ako som uviedla už pri príklade chlapca Rorika, ktorý v stresovej situácii použil správne nie jednu, ale hneď päť stratégií (samozrejme, postupne). My síce nebojujeme o prežitie, ale stáva sa nám, že sa v stresových chvíľach upneme len na jednu formu riešenia a tie ostatné nevnímame. A keď nám tá nevyjde raz, skúšame ju opäť druhýkrát, tretíkrát, ale výsledok je vždy rovnaký.

Zhrňme si teda všetkých šesť stratégií pre stresové situácie:

Racionálna – viera v niečo (Verím, že tú prezentáciu zvládnem.)

Emocionálna – prejav citov (Vysvetlím kolegovi svoje obavy.)

Sociálna – podpora okolia (Nájdem si kolegu, ktorý ma podporí v ťažkej situácii.)

Imaginatívna – útek mimo realitu, do fantázie (Predstavím si, aké by to bolo, keď danú úlohu splním.)

Kognitívna – analýza situácie (Zanalyzujem súčasný stav – plusy a mínusy a podľa toho sa rozhodnem.)

Fyzická – fyzická aktivita (Idem si najskôr zacvičiť a potom to dokončím.)

 

A ako zistíte preferovanú stratégiu? Môžeme sa na to spolu pozrieť ?

 

 

Autor