Motivácia -tri typy, ktoré vám povedia vaše smerovanie

ADVANCA motivácia

Myslíte si, že ste skôr spoločenský typ? Alebo v práci radšej preferuje mať veci pod kontrolou? Či Vás zaujímajú výzvy? Časté otázky, ktoré sú kladené na prijímacích pohovorov, pri rozvoji zamestnancov. No často si aj my tieto otázky kladieme. Keď sa opýtam úplne jednoducho: Čo ma vlastne motivuje? Je moja motivácia vedomá alebo nevedomá?

Motívy majú niečo spoločné predovšetkým s cieľmi ľudského konania. Ak je na výber niekoľko možných cieľov, je rozhodnutie určované motívmi osoby. Spravidla sa človek rozhodne pre ten cieľ, ktorý sa vo svojej tematike hodí k príslušným vyvolaným motívom osoby (je kongruentný). Ak sa tak stalo, riadia motívy správanie až do dosiahnutia cieľa:

  • pri pozitívnom cieli až dovtedy, kým nie je dosiahnutý,
  • pri nepríjemnom/ negatívnom cieli dovtedy, kým sa mu človek nevyhne.

Motívy teda môžu vyjadriť niečo o druhu cieľov a o všeobecnom zameraní správania. V článku sme hovorili o vedomých a nevedomých motívoch, teraz sa pozrieme na 3 motívy, ktoré patria medzi nevedomé, nachádzajú sa u každého z nás, len v inej miere a tým sa od seba odlišujeme.

 

Motivácia a jej tri typy

advanca academy

 

Jedná sa o motiváciu sociálneho kontaktu, úspechu a kontroly.

 

Každé je dôležité na inú pozíciu, dokonca niekedy priam nevyhnuté. Inými slovami povedané, ľudia sa tešia, že sa môžu stretávať s ľuďmi, dosahovať ciele, riadiť procesy, ľudí. Ako sme spomínali, aj strach má svoje miesto a ten sa môže preukázať u všetkých troch motívoch.

 

Vtedy nastupuje motivácia strachu z odmietnutia, strachu zo zlyhania a strachu zo straty kontroly. Inými slovami povedané, ľudia sa boja, že budú odmietnutí, nesplnia ciele, prídu o status.

 

advanca academy

 

Výskumy dokazujú, že zvýšená – až vysoká miera strachu zo straty kontroly sa vyskytuje u ľudí na manažérskych pozíciách.

 

Správanie, ktoré vidíme navonok nás môže ľahko zmiasť  a je teda náročné „odčítať“ motívy zo správania.

 

Je veľmi vhodné využiť poznanie o vedomých a nevedomých motívoch pri výbere, tak aj rozvoji zamestnancov. Sama mám skúsenosti, kedy si samotní klient minimálne utriedili „samých seba“. Stalo sa aj to, že vedomé a nevedomé motívy neboli rovnaké.  Vtedy nastala veľmi zaujímavá analýza a silné uvedomovanie na strane klienta. Samozrejme to nešlo z jedného dňa na druhý, no bol to dobrý odrazový mostík podľa slov samotného klienta. Nikdy mu nenapadlo sa pozrieť na seba z takejto perspektívy. Forma akou sa zisťujú nevedomé motívy je zaujímavá, rýchla, o čom hovoria aj spätné väzby od klientov, ktorí sa často tešia na výsledky. Metóda je vrelo odporúčaná najmä pre ľudí, ktorí často predchádzali rôznymi testami, pre manažérske pozície, kľúčové pozície v spoločnosti a rozvoj samého seba.

Chcete vedieť svoje vedomé a nevedomé motívy, dohodnite si termín u nás v sekcii KONTAKT.

Pre sebarozvoj odporúčame aj knihu z našej dielne Manuál (ne) manažéra, ktorá ponúka tipy a metódy pre každého z nás ako si v živote a v práci poradiť a byť efektívnejším. Viac informácií o knihe a zakúpiť si ju môžte v časti KNIHA.

 

ADVANCA - fly to development

Autor