Motivácia zamestnancov

Motivácia zamestnancov je jedna z najťažších úloh a chce to „chytré “ riešenia.  No samotná motivácia  nestačí.  Nepochybne sú to práve oni,  ktorí musia  ráno vstať z postele  a podať čo najlepší výkon.  Aby sa do práce tešili, musia mať  nielen dostatočnú motiváciu, ale hlavne  správne nastavené ciele.  Preto musíte byť viac, ako len chytrý!   

„Vaše ciele musia byť také veľké, aby vás ráno vytiahli z postele – aby vás motivovali.“ 

–  Paul McKenna

Celý princíp je založený  na koncepte tvorby cieľov.  Tento celosvetovo uznávaný, no často prehliadaný princíp je silno prepojený na motiváciu. Skratka je z anglického slova SMART – chytrý. Pre veľa ľudí nič nové, no realizujeme ho aj v praxi? Pridávame aj pár otázok pre lepšie a rýchlejšie zorientovanie pri ich vytváraní, prípadne kontrole.

S  (specific) – konkrétny (čo teda urobíš?)
M  (measurable) – merateľný (ako zistíš, že cieľ je splnený?)
A  (agreed) – akceptovateľný (je to takto pre teba v poriadku?)
R  (realistic) – dosiahnuteľný (je dosiahnutie tohto cieľa pre teba skutočne reálne?)
T  (timely) – definovaný v čase (do kedy to urobíš?)

Ak teda budeme dávať sebe aj zamestnancom ciele, ktoré sú príliš náročné, očakávať výsledky  bude naozaj nemožné.  Nastáva situácia, kedy sa zamestnanec nevie stotožniť s  cieľom , nastáva frustrácia a v práci sa cíti nekomfortne on aj vy.

Neskôr bol koncept upravený ešte o ďalšie dva body a vznikol pojem „chytrejší“.

E (ecologic alebo exciting) – neubližuje ostatným alebo je vzrušujúci, zaujímavý    (koho naplnenie tohto cieľa ovplyvní?)
R (reviewed alebo rewarded) – zhodnotený alebo odmenený (na koľko sa podarilo splniť cieľ? čo to obnášalo? nakoľko si s výsledkom  spokojný?)

V skratke, nemal by ubližovať druhým, jeho splnenie by nemalo negatívne ovplyvniť ostatných, na konci by mala byť poskytnutá konštruktívna spätná väzba a odmena (nie len finančná). Často sa však v praxi na spätú väzbu zabúda, prípadne je len veľmi krátka v podobe „dobre si to spravil“.  Jedná sa o celistvý proces, ktorý by mal byť nastavený v spoločnosti.

Ako vieme u zamestnancov a  seba dosiahnuť splnenie cieľa, sa pozrieme cez typy motivácie, ktorým sa venujeme v ďalších článkoch.

————————

Inšpiratívne čítanie:

Blanchard, K. a Spencer, J. (2013). Minútový manažér. Citadella

 

Všetky články nájdete v sekcií BLOG .

Autor