Súvis osobnosti a atmosféry v skupine

ADVANCA Inšpiratívne čítanie súvis osobnosti a atmosféry v skupine

Súvis osobnosti a atmosféry v skupine:

V predchádzajúcom článku sme sa venovali osobnosti v skupine. Na skupinu je možné nazerať z dvoch hľadísk vychádzujúc z konceptu sociálnej atmosféry  v skupine (viac o koncepte v ďalšom článku): zjednodušene povedané – vzťahy a výkon. Ako to ale navzájom súvisí?

V rámci konceptu Big Five bolo zistené, že medziľudské vzťahy súvisia s extroverziou, prívetivosťou a emocionálnou stabilitou. Skupina poskytuje extrovertom možnosť socializácie, prívetivým umožňuje rozvíjať vzťahy a emočne stáli dosahujú pocit emočnej istoty. Svedomitosť je dôležitý prediktor dobrých vzťahov v skupine.

V rámci zamerania sa na dosiahnutie úlohy – výkonu, dôležitú úlohu hrá svedomitosť a emocionálna stabilita. Svedomití jednotlivci vkladajú viac času, snahy a prípravy do práce. Osobnostné dimenzie extroverzia, prívetivosť a otvorenosť sú tiež významné, no nie v takej miere a pre všetky podmienky ako prvé dve.

Súvis osobnosti a atmosféry v skupine

Ako je na tom vaša spoločnosť či pracovná skupina, v ktorej pôsobíte? Zmapujte si to a tak zistite, aký potenciál majú vaši zamestnanci či kolegovia a podľa toho podniknite ďalšie kroky na rozvoj (Jedná sa o krátky dotazník, ktorého ukážku vám radi zašleme na email). Rozprestrite krídla ako motýľ a leťte tým správnym smerom.

Viac o jednotlivých osobnostných dimenziách sa dozviete v predchádzajúcom článku Osobnosť v skupine.

————————————————

Viac sa dočítate o výsledkoch štúdií:
Mount, M.K., Barrick, M.R., & Stewart, G.L. (1998). Five – Factor Model of Personality and Performance in Jobs Involving Interpersonal Interactions. Human Performance, 11(2), 145-165.
Peeters M.A.G., van Tuijl, H.F.J.M., Rutte, CH.G., & Reymen, I.M.M.J. (2006). Personality and Team Performance: A Meta-Analysis. European Journal of Personality, 20(5), 377-396.

 

Všetky články nájdete v sekcií BLOG .

Autor