Denník manažéra IV.

ADVANCA diagnostika

Človek má podľa mňa neustálu potrebu získavať o sebe informácie. Také tie exaktné, ktoré mu povedia, aký je typ osobnosti, ako by mal viesť tím, aké sú jeho silné a slabé stránky a podobne. Na internete je niekoľko takýchto možností, väčšinou v angličtine. Tak rozmýšľam, do akej miery sú pre mňa relevantné, či nevychádzajú len z iných trhov a či som vôbec schopný ako laik si interpretovať ich výsledky. Čo všetko viem vlastne o sebe zistiť a podľa čoho zistím, ktorý test/ diagnostika je pre mňa vhodný? A keď už výsledky daného testu budem mať, ako mi vôbec vedia pomôcť? Nie je to len o tom, že budem mať nejaké informácie o sebe na papieri, ale pre moju prácu či osobný život budú nerelevantné?

Denník manažéra IV.

Hľadať rôzne zdroje, ktoré nám pomôžu zorientovať sa v nás samých, je úplne prirodzené. Súvisí to aj s tým, že neustále máme potrebu sa porovnávať s okolím a byť lepší ako je náš kolega, kamarát či sused.

Lenže nie je diagnostika ako diagnostika

Inak povedané, nie je dotazník ako dotazník. Mnoho stránok sa snaží ľudí nalákať na to, že výsledok bude do 5 min., a že bude „user friendly“ alebo zrozumiteľný aj pre laika … A aj keď dostaneme v online teste  nejakú „peknú“ odpoveď, tabuľku alebo bude výstupom napríklad graf s príjemným popisom, po krátkom prečítaní rýchlo zistíme, že je to vlastne hrozne všeobecné a hodí sa to nielen na mňa, ale aj na Petra alebo Katku …

Niektoré testy sú síce zadarmo, ale v online prostredí narazíme aj na kopec stránok, ktoré lákajú na drahú online diagnostiku. Tá trvá dlhšie a sľubuje „modré z neba“ v podobe 38 faktorov, ktoré definujú kto som a kam mám ísť. Dostanete pekný sumár silných a slabých stránok, dlhý a vyčerpávajúci! V čom je ale háčik? Väčšina laikov bažiacich po odpovedi nevie posúdiť validitu danej metódy, ako ani to, či je založená na nejakom teoretickom koncepte alebo výskumom podložených dátach. Čiže opäť si nemôžeme byť istí, či je odpoveď „relevantná“.

Takže ako z toho von?

Najlepšie je obrátiť sa na odborníka, ktorý pozná nielen psychológiu osobnosti, ale aj čo-to z výskumu a diagnostiky. Ten vám vie odporučiť metódu, ktorá „funguje“ a poskytne relevantné odpovede. Ako ja vravím, nedáte sa operovať človeku, ktorého baví medicína, idete k lekárovi alebo nedáte sa rozviesť človeku, ktorého baví právo, idete za právnikom. A tak to je aj s osobnosťou. Prečo teda hazardujeme s naším psychickým zdravím?

Problematike diagnostiky sa budeme venovať aj v jednom z našich článok v najbližšom období.

Autor

,