STAY INTERVIEW. Ako ho naplánovať a na čo si dať pozor?

Stay interview predstavuje nenákladný spôsob ako podnietiť angažovanosť zamestnancov a obnoviť záväzok k vašej organizácii.

Za jednej z najčastejších dôvodov odchodu zamestnanca z firmy sa považuje jeho vzťah s nadriadeným. Často voči jeho konaniu nemajú dôveru, sú nespokojní a pomýšľajú na odchod. Ako tomu zabrániť? Odpoveďou môže byť Stay interview. Nástroj na angažovanosť zamestnancov, zvýšenie spokojnosti a motivácie zamestnancov.

V prechádzajúcich článkoch sme upozornili na jeho prínos i riziká a ponúkli sme vám zopár základných otázok, ktoré vás cez stay interview môžu previesť. Dnes sa pozrieme na to, ako čo najlepšie Stay interview zorganizovať, čomu sa vyhnúť a čo mať na pamäti.

 STAY Interview. Nástroj nie len na angažovanosť zamestnancov.

 

na čo má organizácia myslieť pri realizácii Stay Interview

 • Stay interview by malo byť vo forme one-on-one (nadriadený-zamestnanec), prítomnosť HR sa odporúča v prípade, ak máte dôvod domnievať sa, že rozhovor bude náročnejší,
 • Stay interview by sa malo realizovať pravidelne, ideálne na ročnej báze a v pracovne pokojnejších obdobiach,
 • medzi Performance review (hodnotiacim rozhovorom) a Stay interview sa odporúča niekoľkomesačný odstup, aby bol zrejmý ich zásadne iný charakter (Perfomance review – hodnotenie organizáciou zamestnanca, Stay interview – hodnotenie organizácie zamestnancom),
 • naplánujte Stay interview dopredu, aby zamestnanec vedel, že ide o dôležité stretnutie,
 • voľte pohodlné prostredie, kde sa môže zamestnanec cítiť uvoľnene,
 • otázky by mali byť otvorené, poskytujúce priestor pre pravdivý a kritický feedback,
 • hoci je dobré si počas rozhovoru robiť poznámky, nezabúdajte na to, že dôraz by mal byť na konverzácii,
 • zvyčajne sa Stay interview realizuje len s top zamestnancami, ktorých odchod by mohol organizáciu poškodiť v rôznych oblastiach.

 

tipy pre spoločnosť pri organizácii Stay interview

 • Uistite sa, že spoločnosť je tomuto procesu naklonená z dlhodobého hľadiska. Ak ide len o „jednorazovku“, zamestnanci pravdepodobne nebudú procesu dôverovať či napomáhať mu.
 • Stay interview proces musí dávať zmysel z hľadiska firemnej kultúry, mali by ste jej kontext jasne komunikovať, prečo je to dôležité a aký to môže mať dopad na biznis.
 • Pred zavedením Stay interview sa odporúča tréning, kde by sa manažéri mali naučiť, aké otázky klásť, ako budovať v rámci rozhovoru dôveru a ako efektívne počúvať.
 • Nezabudnite vopred povedať zamestnancovi, prečo robíte toto interview a o čom sa chcete rozprávať.
 • Vyhnite sa zatvoreným nepremysleným otázkam typu: Zarábaš dosť? Si tu šťastný? Dajte zamestnancovi čas, aby si premyslel svoje odpovede.
 • Neočakávajte, že vám zamestnanec hneď prezradí, či chce alebo nechce odísť. Pravdepodobne bude odpovedať tak, aby si u vás nezavrel zadné vrátka. V tomto prípade treba ísť ďalej a klásť otázky viac pod povrch.
 • Podporte angažovanosť zamestnancov  aj ďalšími prostriedkami, ktoré máte k dispozícii. Stačia drobné veci.
 • Choďte do hĺbky. Nerobte chybu ako mnoho nadriadených a HR-istov, ktorí sa uspokoja s prvou a povrchnou odpoveďou. Pýtajte sa na detaily a okolnosti.
 • Keď na otázku „Prečo zostávate pracovať pre našu firmu?“ dostanete odpoveď „Lebo musím platiť účty“, nebojte sa ísť ďalej, hlbšie a spýtať sa znovu „Áno, to všetci, ale to by ste mohli aj v inej firme, takže prečo ste sa rozhodli zostať práve tu?“

 

inšpirácie pre angažovanosť zamestnancov prostredníctvom zavedenia Stay interview do spoločnosti

 • Nebagatelizujte ako sa zamestnanec cíti vo svojej pozícii a vo firme. To, že s jeho slovami ne/súhlasíte, nič nemení na tom, ako situáciu vníma on sám.
 • Často sa manažéri obávajú, že zamestnanci si vypýtajú vyšší plat, ktorý im ale nemôžu dať. V tomto prípade sa odporúča priamo komunikovať, že „bohužiaľ, zvyšovanie platu/povýšenie/školenia … nie je priamo v mojej kompetencii, ale možno sú tu aj iné oblasti, nad ktorými kontrolu/vplyv mám a môžu vaše každodenné fungovanie zlepšiť …“
 • Ak máte pocit, že hlavným problémom vo vašej firme môže byť dôvera, Stay innterview sa nemusí ukázať ako spoľahlivý zdroj informácií (ak vám zamestnanci nedôverujú, pravdepodobne v rozhovore nebudú celkom úprimní …). V tomto prípade by mali vaše prvé kroky smerovať k budovaniu dôvery. Na druhej strane, niektorí odborníci sa domnievajú, že práve Stay interview môže byť začiatkom tejto dlhej cesty.
 • Buďte pripravení na to, že hlavným problémom zamestnanca môžete byť vy ako manažér. Feedback vás v tom prípade môže nemilo prekvapiť, napriek tomu sa pokúste neútočiť, neobraňovať sa a ani nenegovať vnímanie zamestnanca.

 

Stay interview predstavuje nenákladný spôsob ako podnietiť angažovanosť zamestnancov a obnoviť záväzok k vašej organizácii. Okrem toho, že vašim podriadeným komunikuje váš záujem o ich potreby, rast a spokojnosť, informácie, ktoré vďaka nemu získate, môžu byť nesmierne užitočným nástrojom v boji proti fluktuácii a najmä, v boji proti strate tých, na ktorých váš biznis stojí. Tak neváhajte a skočte so svojimi „high performermi“ na slovíčko o tom, prečo chcú aj naďalej pracovať práve pre vás ?.

 —————————

A niečo inšpiratívne na čítanie: 

https://www.thebalancecareers.com/what-is-a-stay-interview-1917998

https://hiring.monster.com/hr/hr-best-practices/recruiting-hiring-advice/interviewing-candidates/stay-interview-questions.aspx

https://www.inc.com/ilan-mochari/stay-interviews.html

https://www.thebalancecareers.com/stay-interview-sample-questions-1917997

https://www.insperity.com/blog/stay-interview-questionshttps://hiring.monster.com/hr/hr-best-practices/small-business/conducting-an-interview/stay-interviews.aspx

https://www.roberthalf.com/blog/management-tips/how-stay-interviews-help-you-retain-star-employees

https://www.forbes.com/sites/billconerly/2018/07/21/retain-more-employees-with-stay-interviews/

Autor

,