STAY INTERVIEW Ako na to?

ADVANCA Stay interview Ako na to?

Stay interview je typ rozhovoru medzi zamestnancom a jeho nadriadeným, ktorého zámerom je zistiť, prečo zamestnanec zostáva v organizácii, čo mu naopak chýba a čo možno urobiť preto, aby sme zamestnanca vo firme udržali čo najdlhšie. Ako sme písali už v prvom článku, zvyčajne sa Stay interview realizuje so zamestnancami, ktorých odchod by mohol byť pre firmu a jej biznis kritický, so zamestnancami, ktorých možno označiť ako top, „high performerov“, či Á-čkových profesionálov. Stay Interview Ako na to?

Stay interview môže byť veľmi užitočným nástrojom v zabezpečovaní dlhodobej retencie, resp. nízkej fluktuácie vašich kľúčových ľudí. Aby ste však ich zavedením nenarobili viac škody ako úžitku, poďme sa pozrieť ako na to! ?

 

STAY INTERVIEW Ako na to?

…ako začať?

Podobne ako pri iných stretnutiach, aj pri Stay interview neuškodí poďakovať zamestnancovi, že si našiel čas na rozhovor a vysvetliť mu, že by ste sa chceli neformálne porozprávať o faktoroch, vďaka ktorým je stále súčasťou vašej firmy. Vo všeobecnosti sa odporúča začať všeobecnými otázkami a „ťažšie“ oblasti nechať na neskôr.

Gro rozhovoru by sa malo sústrediť na zoznam faktorov, ktoré by mohli prispieť k tomu, aby zamestnanec robil prácu svojich snov. Pýtajte sa na okolnosti, ktoré zamestnanca v posledných 12 mesiacoch frustrovali alebo v ňom vyvolávali napätie. Čo by sa muselo stať, aby sa jeho frustrácia či napätie v danej situácii znížilo?

 

…na čo sa pýtať?

Zámerom je zistiť, čo by zamestnanca prinútilo hľadať si inú prácu. Ponúkame vám preto na inšpiráciu zopár otázok, ktoré zvyknú odborníci v rámci Stay interview používať (Stay Interview ako na to?):

 • Keď idete ráno do práce, čo sú veci, na ktoré sa tešíte?
 • Čo sa vám najviac páči na vašej práci a na práci v našej organizácii?
 • Čo sa vám najmenej páči na vašej práci a na práci v našej organizácii?
 • Kedy naposledy ste premýšľali o odchode zo spoločnosti? Čo to spôsobilo? Ako dôležitá je daná záležitosť pre vás dnes? Akú jednu vec môžeme urobiť pre to, aby sa to zlepšilo? Prečo ste sa rozhodli zostať?
 • Čo vám robí v práci dobrý deň?
 • Čo vás obťažuje v práci?
 • Ak by ste mohli zmeniť jednu vec na vašej práci, úlohách, zodpovednostiach organizácii, čo by to bolo?
 • Čo je váš „dream job“?
 • Ak by sa vaša práca úplne zmenila, čo by vám najviac chýbalo?
 • Čo ste mali radi na vašej predchádzajúcej pozícii, čo teraz už nerobíte?
 • Ako šťastný ste na stupnici od 1 do 10? (10= max. šťastný). Čo by sa malo stať, aby sa toto číslo zvýšilo na 10?
 • Keď premýšľate o zamestnávateľoch, kde sa naša organizácia celkovo pohybuje na škále 1-10, pričom 10 predstavuje najlepšieho možného zamestnávateľa? Čo by spoločnosť mala urobiť preto, aby to bolo 10?

 

Môžete zvoliť aj otázky, ktoré sa týkajú špecifických oblastí:

 • Akú sú vaše kariérne ciele? Poskytuje vám organizácia podmienky pre rast (osobnostný a profesionálny)? Čo by zlepšilo vaše príležitosti?
 • Ktoré z vašich zručností by ste chceli zlepšiť?
 • Ak by ste mohli zmeniť niečo na štruktúre organizácie, čo by to bolo?
 • Aké ďalšie benefity by sme mohli ponúknuť, aby sme pomohli udržať/udržali váš work-life balance?
 • Aké zmeny by sme mohli urobiť v office prostredí?
 • Čo by ste radi zmenili na firemnej kultúre?
 • Chýba vám niečo oproti vášmu minulému zamestnávateľovi?
 • Čo vás motivuje k práci?
 • Čo vás demotivuje v práci?
 • Zaobchádzajú s vami kolegovia s rešpektom?
 • Dostávate informácie hneď ako sa niečo zmení?
 • Aké príležitosti vyhľadávate?
 • Máte pocit, že sú niektoré z vašich zručností nevyužité?

 

…na záver…

… sa skúste spýtať na nejaké ďalšie nápady, v čom by sa mohla vaša organizácia zlepšiť alebo, či je ešte niečo dôležité, čoho ste sa počas rozhovoru nedotkli a zamestnanec by to rád prebral. Na konci rozhovoru zosumarizujte, čo ste počuli, poďakujte zamestnancovi, oceňte jeho feedback a nezabudnite mu predstaviť ďalšie kroky. Vždy buďte transparentný v tom, čo ne/môžete urobiť/zmeniť/presadiť. Nikdy nesľubujte niečo, čo nemôžete splniť.  

 

Ak sa Vám podarí presadiť zmeny, uistite sa, že zamestnancom bude jasne komunikované, že k zmenám došlo práve vďaka ich podnetom zo Stay interview (nespoliehajte sa, že by na to mohli prísť sami. Nemusia vedieť, či ich trápia rovnaké problémy ako ich kolegov, alebo či bol ich problém natoľko závažný/riešiteľný…). Ak zamestnanci vnímajú jasné prepojenie medzi tým, čo vám povedali a zmenami, ktoré nastali, začnú vnímať Stay interviews ako užitočné a zmysluplné nástroje (na rozdiel od prieskumov spokojnosti …).

Vďaka dobre urobeným Stay interviews sa môžete relatívne ľahko, rýchlo a lacno dozvedieť, čo si zamestnanci na Vašej organizácii cenia a čo potrebujú. To vám umožňuje venovať čas, energiu a peniaze robeniu správnych krokov. Inak len slepo dúfate, že sa vám podarilo prečítať si ich myšlienky. ?

Rozmýšľate už o tom, že si idete naplánovať prvé Stay interview? V ďalšom článku vám poradíme, s čím začať v Stay Interview Ako na to?..

—————————–

Inšpiratívne články k tvorbe otázok pre realizáciu Stay Interview:

https://hiring.monster.com/hr/hr-best-practices/recruiting-hiring-advice/interviewing-candidates/stay-interview-questions.aspx

https://www.thebalancecareers.com/stay-interview-sample-questions-1917997

https://www.insperity.com/blog/stay-interview-

 

Autor

,