Musíme byť „drsniaci”, keď chceme byť dobrými lídrami?

ADVANCA management

Mnoho manažérov prichádza na svoje miesto zväčša z nižších pozícií. Pre svojich terajších kolegov musia byť zrazu šéfom. Vtedy ako keby prichádza k obratu v správaní a potrebujú ukazovať silu. Predovšetkým tú psychickú. Hlavne neukazovať svoje city, lebo potom by si s nimi podriadení (alebo iní ľudia v ich okolí, keďže sa to dá aplikovať aj na súkromnú sféru) robili, čo chcú, nebudú ich rešpektovať a nedajbože si z nich ešte budú robiť posmech. Byť dobrými lídrami znamená byť „drsiakmi“?

Na kamarátstva v práci nie je priestor, lebo inak si nevytvoríme príslušnú autoritu. A samozrejme (ešte aj v dnešnej dobe), každý z nás pozná kopec príkladov, keď si šéfovia so svojimi podriadenými zásadne vykajú. A tým im dokazujú, či ukazujú, svoju silu. Ich drsné správanie bez akýchkoľvek emócií sa berie ako vzor. Je toto ale naozaj tá správna cesta pre manažérov ako riadiť svoj tím a byť kvalitným lídrom?

Ako byť dobrými lídrami?

Pozrime sa, ako sa na to pozerá napríklad Amy Morinová, autorka knihy 13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nerobia:

  • Byť psychicky silný neznamená správať sa drsne. Kto je mentálne silný, nemusí sa stať robotom alebo vyzerať tvrdo. Podstatné je správať sa podľa svojich hodnôt.
  • Mentálna sila neznamená ignorovať svoje emócie. Na zvyšovanie mentálnej sily nie je potrebné potlačovať emócie. Je potrebné vedieť ich pozorne vnímať. Je potrebné vedieť ich interpretovať a rozumieť tomu, ako emócie môžu ovplyvňovať vaše myšlienky a správanie.
  • Aby ste boli psychicky silný, nemusíte považovať svoje telo za stroj. Duševná sila neznamená hnať svoje telo na jeho fyzické hranice len preto, aby ste si dokázali, že dokážete vnímať bolesť. Ide o to, aby ste si dokázali uvedomiť svoje myšlienky a pocity, alebo aby ste vedeli, že kedy sa správať inak ako vám radia a kedy ich naopak počúvať.
  • Byť psychicky silný neznamená, že musíte byť úplne sebestačný. Ten, kto je mentálne silný, nemusí neustále prehlasovať, že nepotrebuje nikoho pomoc alebo zásah nejakej vyššej moci. Schopnosť priznať si, že nepoznáte na všetko odpoveď, že môžete požiadať o pomoc, keď ju potrebujete a uvedomiť si, že môžete získať silu z nejakej vyššej moci, je príznakom túžby byť silnejší.
  • Byť psychicky silný neznamená len pozitívne uvažovať. Prehnané pozitívne uvažovanie môže byť rovnako zhubné ako prehnané negatívne uvažovanie. Základom mentálnej sily je uvažovanie realistické a racionálne.
  • Rozvoj psychickej sily nie je len túžba po šťastí. Mentálna sila vám pomôže byť v živote spokojnejší, ale neznamená to sa každý deň po prebudení nútiť, aby ste sa cítili šťastný. Dôležité je robiť také rozhodnutia, ktoré vám umožnia naplno využiť váš potenciál.

…byť dobrými lídrami je aj o mentálnej sile

  • Mentálna sila nie je najnovší trend v populárnej psychológii. Rovnako ako vo svojej fyzickej zdatnosti plnej bláznivých diét a cvičebných trendov, je svet psychológie často plný pominuteľných nápadov o tom, ako sa stať lepším a ešte lepším. Mentálna sila však nie je žiadny trend. Jedno odvetvie psychológie už od 60-tych rokov 20. storočia učí ľudí, ako zmeniť myslenie, pocity a správanie.
  • Mentálna sila nie je synonymom pre duševné zdravie. Zatiaľ čo priemysel zdravotnej starostlivosti často stavia zdravie do protikladu s duševnými chorobami, mentálna sila je niečo iné. Rovnako ako ľudia môžu byť fyzicky silní aj napriek tomu, že trpia chorobami tela, napríklad cukrovkou, môžete byť duševne silný aj keď máte depresie, úzkosti alebo iné problémy s duševným zdravím. Byť duševne nemocný neznamená byť odsúdený k zlozvykom. Môžete rozvíjať pozitívne zvyky. Možno to bude vyžadovať väčšie úsilie, väčšie sústredenie a väčšiu drinu, ale možné to je.

Dobrými lídrami sa vieme stať

Netvrdím, že najlepšia cesta „byť dobrými lídrami“ je byť s každým kamarát, lebo to už prechádzame do opačného extrému. Samozrejme, ťažko sa hľadá asi nejaká zlatá stredná cesta, závisí to od mnohých faktorov (aj od tých osobnostných), ako aj od zloženia konkrétneho tímu. Netreba ale za každých okolností robiť zo seba „drsniaka“, psychická sila sa dá ukázať a uplatniť aj úplne inak.

——————————————–

Ak Vás téma zaujala a chcete si prečítať viac:

Morin, A. (2015). 13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nerobia. Easton Books.

Autor