Denník manažéra XIII.

ADVANCA Denník manažéra

Denník manažéra XIII.

Rád by som sa vrátil k téme homeofficov a súčasnej situácii, ktorej sme sa venovali v predchádzajúcom článku Denník manažéra XII.. Z médií dostávame každý deň množstvo informácií o tom, čo nás čaká, aké sú prognózy, dokedy budú trvať tieto opatrenia… A keďže sme doma zavretí celý deň, správam sa nedá vyhnúť. Do toho veľká neistota, niektorí už klesáme aj na duchu, keďže nie sme na takúto situáciu zvyknutí. Sme zatvorení doma, niektorí sami, iní sa do toho ešte starajú o deti, vymýšľajú im program… Ide skutočne o náročnú situáciu. Aká by teraz mala byť úloha lídra? Mal by sa snažiť robiť aspoň online porady, aby jeho podriadení tak neklesali na duchu a mali aspoň nejaký “spoločenský” kontakt? Mal by napríklad priebežne posielať nejaké povzbudzujúce e-maily a ukázať tak kolegom, že je v tom s nimi? Alebo je radšej lepšie dopriať všetkým ich vlastný pokoj, aby sa sami vyrovnali s aktuálnou situáciou?

 

Situácia je určite neľahká. Celé dni doma, sami, prípadne v neuniknuteľnej blízkosti rodinných príslušníkov rôzneho veku. Práca, telka, posteľ … práca, telka posteľ … práca, telka, posteľ … Tí, čo sú sami, sú po týždňoch doma osamelí. Tí, čo majú rodiny, sú unavení. Starostlivosť o deti, domácnosť, varenie a ešte k tomu pracovné povinnosti – nie je to vôbec ľahká situácia.

 

 

Akú úlohu v tom zohrávate vy ako líder?

Je treba robiť niečo inak? Alebo treba fungovať rovnako (len online)? Snažiť sa o „spoločenský“ kontakt, alebo dať radšej zamestnancom pokoj? Ktorá stratégia je tá správna?

 

Obe stratégie môžu byť správne. Záleží to predovšetkým na Vašom tíme. Akosi pričasto sa stretávame s tým, že lídri stále uvažujú – čo by mali robiť, čo je správne, čo nesprávne, či radšej urobiť toto alebo tamto, radia sa s inými lídrami, čítajú kadečo na internete… A pritom zabúdajú na tú najistejšiu a najsprávnejšiu stratégiuspýtať sa svojich podriadených. Kto Vám najlepšie odpovie na to, čo vlastne potrebujú? Internet? Kolega? Ani jeden nepozná Váš tím tak, ako vy sám! Nebojte sa spýtať svojich podriadených, aké „fungovanie“ by im teraz najviac vyhovovalo. Niekomu funguje ranný „stand-up“ – v priebehu 30 min. každý člen tímu povie, na čom pracuje, ako sa mu darí, alebo na aké prekážky naráža. Viac skúsenému tímu funguje naopak „klasická“ porada na týždennej báze, ktorá bude teraz jednoducho online.

 

Udržanie tímového ducha aj na homeoffice – Denník manažéra XIII.

Celkom pravdepodobne sú vo Vašom tíme kolegovia s rôznou situáciou – vyťažený rodič, osamelý mladík, samotár, ktorému situácia až tak neprekáža. Preto je potrebné sa pýtať práve ich, a pokúsiť sa dohodnúť na tom, čo práve pre Váš tím bude fungovať:

  • Online porady každé ráno?
  • Mítingy v pondelok, stredu, piatok?
  • Spoločné obedy?
  • Alebo dokonca online pivo?

ADVANCA - Denník manažéra

Úloha lídra je stále rovnaká

Úloha lídra je stále rovnaká – zabezpečovať „biznis“ a chod tímu. Ak sa chce firma udržať nad vodou, je nevyhnutné, aby fungovala. A jej fungovanie nepochybne závisí od toho, ako líder vedie svoj tím a ako sa mu darí zabezpečiť, že výsledky budú doručené v dohodnutej kvalite a čase. Rovnako je jeho úlohou vytvárať pre tím také prostredie, v ktorom môžu jeho členovia napredovať a prinášať výsledky. Zmenilo sa iba to, že to všetko musí zabezpečiť z „pohodlia“ svojho domova ?.  Dobrý líder je v častom kontakte so svojimi podriadenými a má prehľad o ich efektivite a progrese. Aj tímové porady, na ktorých sa preberie všetko podstatné, sa predsa dajú urobiť aj cez videohovor ?

 

Na tento denník nadviažeme aj nabudúce, keď si napíšeme o tom, ako udržať nielen tímového ducha, ale aj toho osobného.

 

Tipy ako riadiť tím nájdete v knihe Manuál (ne)manažéra, ktorý nájdete v sekcii KNIHA alebo v ďalších článkov zameraných na vedenie a riadenie ľudí, ktoré nájdete v sekcii BLOG – ADVANCA Academy.

 

Ako na tom Vám môžu pomôcť aj tímové koučingy za podpory odborníkov.

 

ADVANCA kontakty

Autor

,