Business inteligencia

ADVANCA Business inteligencia

Business inteligencia !

Čo potrebujem do praxe, aby som bol úspešný, zvládal komunikáciu s iným ľuďmi?

Moderným sa stal aj pojem emocionálna inteligencia, ktorý v sebe zahŕňa schopnosti dôležité pre úspech v živote: tvorivosť, empatia, kontrola emócií, schopnosť rozhodovať sa a zvládať konflikty, sebadôvera a i.  Súčasná psychológia teda vníma inteligenciu ako mentálnu pohotovosť uplatňovanej v reálnej životnej situácií.

V biznis prostredí je možné sa často stretnúť s modelom inteligencie, ktorý si ľahko zapamätáte cez nižšie uvedený vzorec. Poňali sme to ako business inteligenciu, ktorá hovorí o tzv. prežití v pracovnom svete bez ujmy. Ľahko zapamätateľné cez vzorec:

SI + I = EI

SI = sociálna inteligencia, ktorá je nevyhnutná pri riešení interpersonálnych vzťahoch a dopomáha ľuďom k ustátiu rôznych medziľudských situácií

I = základná, inak povedané všeobecná inteligencia. Výskumu hovoria, že pre úspechu človeka v pracovnom svete by mala dosahovať priemernú až vysokú úroveň na riadiacich pozíciách. Nie je to jediná zložka, ktorá ovplyvňuje výkon. Ďalšie sú osobnostné vlastnosti a motivácia.

EI = emočná inteligencia, ktorej sme venovali priestor v samotných článkoch. Pomáha človeku pracovať s kolektívom ľudí, pochopiť im a porozumieť im. Ako hovoria výskumu, príliš vysoká, však môže byť na škodu, až deštruktívna, seba zničujúca.

ADVANCA Business inteligencia

 

Cieľom je pozrieť sa na inteligenciu aj z iného uhľa pohľadu než z toho klasického. Nezabúdať na to, že byť aj príliš empatický môže byť na škodu pre seba samého, pretože môžme zabudnúť na seba a prestávame žiť svoj vlastný život.

Viac na túto tému sa dočítate v BLOGU na našom webe !

Tipy ako riadiť tím nájdete v knihe Manuál (ne)manažéra od autorky Anety Vančovej, ktorý nájdete v sekcii KNIHA alebo v ďalších článkov zameraných na vedenie a riadenie ľudí, ktoré nájdete v sekcii BLOG – ADVANCA Academy.

A ako Vám vieme pomôcť nájdete v časti PORTFÓLIO.

 

ADVANCA kontakty

Autor